Martin Langaas er ansatt som ny Manager Cargo Development i Avinor fra den 1. juni 2016. Han er 34 år gammel og kommer fra stillingen som Project and Development Manager i Collicare. Langaas har lang erfaring fra frakt- og logistikkbransjen og inngående kjennskap til norsk luftfartsindustri og norsk næringsliv for øvrig. – Dette er en viktig ansettelse for oss i Avinor. Cargo vil i fremtiden spille en enda viktigere rolle, og vi har nå styrket oss til å kunne betjene flyselskapene og øvrig næringsliv enda bedre, sier trafikkdirektør i Avinor, Jasper Spruit.

Viktig for Norge

Jasper Spruit (avinor.no)

Jasper Spruit (avinor.no)

Han er opptatt av at Avinor skal være en viktig samarbeidspartner for norsk næringsliv.

– Vi må sørge for rammevilkår og infrastruktur som gjør oss attraktive for norsk og internasjonal næringsliv, i et marked som er preget av sterk konkurranse. Derfor skal vi jobbe hardt for å bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner enn vi er i dag, sier Spruit.

Langaas og Avinor skal jobbe for at langdistanseflyene som reiser fra Oslo Lufthavn daglig er fylt med norsk sjømat.

– Norsk sjømat er en av Norges raskest voksende industrier. Etterspørselen for dette er stor, og næringen av avhengig av fly for å nå raskt fram med ferskvarer til sine markeder. Vi bidrar til å gjøre denne industrien enda mer konkurransedyktig gjennom å tilby effektive og gode løsninger til markedet, sier Spruit.

Langaas blir ansatt i avdeling Trafikkutvikling og skal ha sitt primære jobbsted på Oslo Lufthavn. Han har vært i Collicare siden 2012 og har tidligere hatt DB Schenker og Aftenposten som arbeidsgivere. 

Kommentarer