Passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent i 2014, og passasjertallet endte på over 50 millioner. Samtidig er tendensen en utflating — og enkelte steder en svak reduksjon i antallet passasjerer.

Norwegian mener SAS sin fellesskandinaviske driftstillatelse gir en urettmessig konkurransefordel og klager ordningen inn for EU og EFTA (©otoerres)

Norwegian og SAS på Stavanger lufthavn Sola (©otoerres)

Mens trafikkveksten ved Avinors lufthavner var på over 4,3 prosent i 2013, var veksten i 2014 halvannen prosent lavere. Trenden de siste månedene har også vist flere tegn på utflating av trafikken. I desember endte den samlede veksten ved Avinors lufthavner på 0,6 prosent sammenlignet med desember i fjor — og måneden før var det en svak nedgang i trafikken.

– Selv om det i fjor ble satt ny trafikkrekord med over 50 millioner passasjerer over lufthavnene våre, har vi i 2014 sett en tydelig tendens til utflating i trafikken, som startet i fjor høst. Så er spørsmålet om vi står foran en lengre periode med lavere vekst og mulig trafikknedgang, eller om bildet endrer seg utover året, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Oslo Lufthavn hadde i fjor en trafikkvekst på 4,8 prosent sammenlignet med 2013, mens Stavanger og Trondheim lufthavn kunne notere seg for en vekst på henholdsvis 0,3 og 1,4 prosent vekst. Ved Bergen lufthavn var det i fjor en nedgang i passasjertrafikken på 0,4 prosent. Desember-tallene for de fire største lufthavnene viste vekst for Oslo Lufthavn (over to prosent), men en svak nedgang i trafikken ved de andre tre.

Antall flybevegelser (avganger og landinger) gikk i 2014 opp med 2,7 prosent.

Kommentarer