SAS etablerer to nye selskaper for å unndra seg fulle forpliktelser om gjenansettelse av tidligere oppsagte piloter. Lederne støtter de tydelige bekymringene som Parat samt andre forbund har uttrykt i denne saken.

 Audun Ingvartsen - Forbundsleder - Lederne - Fagforbund
Forbundsleder Audun Ingvartsen. (Foto: Håkon Holo Dagestad)

– Lederne ser med sterk bekymring på hvordan SAS som arbeidsgiver omorganiserer seg bort fra åpenbare forpliktelser de både etter lov- og avtaleverk har forpliktet seg til, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

SAS ser ut til å ville gå bort fra inngåtte forpliktelser ved å omorganisere virksomheten. De etablerer to nye datterselskap hvor de rekrutterer inn tidligere oppsagte piloter med rett til gjenansettelse på dårligere vilkår enn de hadde i «gamle» SAS.

SAS sin tenkemåte her kan ligne mye på det Norwegian gjorde i sin tid, og målet er det samme, nemlig å omgå lov- og avtaleverk i forhold til arbeidsgiveransvaret.

– Vi er alle kjent med at flybransjen har hatt tøffe tider gjennom Covid-perioden, men det betyr ikke at det er et «fritt fram» til å omgå gjeldende regler. Vi har sett slike tendenser også i andre bransjer, med oppsplitting og pulverisering av det reelle arbeidsgiveransvaret, slik at både ansattes og tillitsvalgtes stilling og opparbeidete rettigheter reduseres sterkt, sier Audun Ingvartsen i Lederne.

– Dette er et viktig prinsippspørsmål, så vi i Lederne kan rett og slett ikke godta at SAS i dette tilfellet unndrar seg avtaleforpliktelser de frivillig har påtatt seg, sier Ingvartsen.

For tiden pågår en høring til NOU 2021:9 omkring temaet Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Her fremmer flertallet blant annet forslag som gir utvidet fortrinnsrett innenfor et konsern.

– Hvorvidt dette vil svekke mulighetene for SAS’ forsøk på å kvitte seg med forpliktelsene for norske ansatte er usikkert. Det vil nok avhenge av om den politiske viljen til å gjøre endringer er tilstede når høringen er avsluttet, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.

Les også: SAS-piloter i Parat varsler søksmål (oktober 2021) – YS kritisk til utviklingen i luftfarten (oktober 2021) – LO: – SAS-ansatte må få jobbene sine tilbake  (oktober 2021) – SAS sparker 1600 i Danmark (juni 2020) – Annenhver SAS-ansatt risikerer oppsigelse (april 2020) – Kommentar på SAS storvarsel: Nu krävs statligt engagemang för den internationella tillgängligheten (april 2020)

Flere relaterte nyheter og artikler finner du HERHERHERHERHER, HERHER og HER

Kommentarer