LO går imot regeringspartiene Høyre og Frp`s (samt halehengpartiene Venstre og Kr.F`s) forslag til flyseteavgift fra 1. april 2016. Det kommer frem arbeidstakerorganisasjionens høringsuttalelse. – Vi mener at en innføring av flyseteavgiften vil få store konsekvenser for rutetilbudet i Distrikts-Norge, med en rekke oppsigelser som resultat, uten at det vil ha noen stor klimaeffekt, sier Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

Peggy Hessen Følsvik ( Foto: Trond Isaksen)

Peggy Hessen Følsvik ( Foto: Trond Isaksen)

LO mener at flyseteavgiften vil få svært negative konsekvenser uten noen særlig effekt på klimagassutslippene.

– Luftfart er kollektivtransport for store deler av distriktsnorge, et godt rutetilbud er avgjørende for næringsliv og bosettingsmønster mange steder i landet vårt, sier Hessen Følsvik.

LO-sekretariatet påpeker i sin høringsuttalelse at avgiften vil ha svært store negative konsekvenser, samtidig som den vil ha liten eller ingen effekt på klimagassutslippene. Organisasjonen er også kritisk til at en slik avgift vurderes innført, uten at man har foretatt en grundig vurdering av konsekvensene.

Det vektlegges blant annet at klimagassutslippene trolig ikke vil reduseres mer enn 65.000 tonn. Med en skattlegging på 1,2 milliarder kroner, gir det en tiltakskostnad på mellom 18.000 og 19.000 kroner per tonn.

– Sammenlignet med kvoteprisen, som nå ligger på mellom 70 og 80 kroner per tonn, sier det seg selv at det er urimelig, sier Følsvik.

– Vi er ikke mot miljøavgifter innen luftfartsområdet, men da må vi være sikker på at effekten er større, legger hun til.

Les LO`s høringsuttalelse HER (ekstern lenke)

Les også: Parat kritiserer flyseteavgift

Kommentarer