LO har i dag krevd den frivillige meklingen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, meddelt plassfratredelse og varslet om at konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 0600, søndag den 8. april.

Plassfratredelsen omfatter 28.900 arbeidstakere.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling. Vi har krevende tema på bordet. LO konstaterer at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning, og begjærer dermed den frivillige meklingen avbrutt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom det skulle bli nødvendig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-lederen i en pressemelding.

Dersom konflikten iverksettes, vil en eventuell utvidelse varsles fire dager før iverksetting.

Se LOs hjemmeside www.lo.no for mer detaljert informasjon om overenskomster og virksomheter som omfattes av konfliktvarselet.

Kommentarer