Lofoten er tildelt Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. I en tid med dramatiske endringer for reiselivsnæringen fortsetter flere reisemål med langsiktig arbeid for økt bærekraft.

Skateboard - Lofoten - Merket for bærekraftig reisemål - Innovasjon Norge - 2020
På skateboard i Lofoten. (Foto: Sophie Stevens, Visit Norway)

– Vi gratulerer Lofoten med Merket for bærekraftig reisemål. De har vært gjennom en lang og grundig prosess der de gjennom et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger har jobbet for en samlende og god reiselivsutvikling. Til tross for at det er en ekstrem tid for reiselivet er det gledelig å se at reisemål satser fullt på å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Det er bra for lokalbefolkningen, for reisemålene selv, for miljøet, og for gjestene. Slik styrkes næringen i konkurransen om stadig mer bevisste turister, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Moskenes - Lofoten - Merket for bærekraftig reisemål - Innovasjon Norge - 2020
Moskenes i Lofoten. (Foto: Visit Norway)

Suldal i Ryfylke og Rogaland får også tildelt merket. De to reisemålene skulle ha møtt næringsminister Iselin Nybø i Oslo og få diplom for oppnådd milepæl, men møtet ble utsatt på grunn av smittesituasjonen.

Merkeordningen er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Prosessen frem mot første godkjenning tar cirka to år, deretter må reisemålet fortsette målinger og god styring, og hvert tredje år må reisemålet godkjennes på nytt.

Haukland - Lofoten - Merket for bærekraftig reisemål - Innovasjon Norge - 2020
Haukland i Lofoten. (Foto: Visit Norway)

Lofoten

Lofoten - Merket for bærekraftig reisemål - Innovasjon Norge - 2020
Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten. (Bildekilder: Innovasjon Norge/ Lofoten.info)

– Vi er en hel region som har jobbet i lang tid for å oppnå merket som et bærekraftig reisemål. Men det er nå jobben begynner. Vi har satt et nullpunkt og skal jobbe beinhardt i tre år med å forbedre indikatorene og det vi har jobbet med siden 2017. At vi nå har oppnådd merket er både inspirerende og motiverende, og gir oss en tydelig retning fremover, sier Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten.

Det er jobbet aktivt på tvers av Lofoten-samfunnet gjennom hele prosessen, med grundig kartlegging. Prosjektet har omfattet innbyggerundersøkelse, gjesteundersøkelse og arbeid med reiselivsnæringen for å få deres respons. I 2019 var det om lag én million gjestedøgn i Lofoten. Befolkningen er derfor vant til å ta imot mange gjester og kjenner reiselivets ulike sider.

Fakta om ordningen:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Les mer om Merket for bærekraftig reisemål HER og HER

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer