Gamle SAS Gold Lounge i terminalbygget på Fornebu gjenåpnes for luftfarten. På oppdrag fra Avinor etableres et simulatoranlegg i internasjonal klasse for tårnflygeledere fra hele Norge. Tidligere har Avinor gjennomført denne treningen på flere ulike steder, både i Norge, Sverige og Sveits.

– Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes i vanlige flygekontrolltårn på lufthavnene. Så bygges modeller av Avinors lufthavner i digitale 3D-modeller, slik kan flygelederne kan øve på ulike situasjoner som kan oppstå ved å se på flytrafikken på skjermene. Flyene på skjermen styres av egne simulatorpiloter, som sitter i et annet rom eller på et annet sted.

– En slik simulator gir et meget realistisk bilde av hvordan det er å jobbe som flygeleder i et tårn. Våre flygeledere får muligheten til å trene på ulike typer av trafikk, og situasjoner som heldigvis skjer svært sjelden i virkeligheten.En slik trening er avgjørende for å opprettholde den høye kompetansen vi har, avslutter Andresen.

I senteret pågår det nå hektiske aktiviteter med tanke på drift fra 5. oktober.

Kommentarer