Ole Bulls villa på Lysøen utenfor Bergen skal rehabiliteres og stenges for ordinær publikumsaktivitet i to år. KODE vil sette opp et alternativt konsert- og aktivitetsprogram utendørs.

Lysøen - Ole Bull - Villa -Lysekloster - Os - Bergen - KODE- Museum
Ole Bull`sommervilla på Lysøen (ved Lysekloster i Bjørnafjorden kommune) skal rehabiliteres til 150 års jubileet i 2023 (Fotokilde: KODE)

– Vi ser frem til å starte på det omfattende rehabiliteringsprosjektet for å ivareta villaen for kommende generasjoner, sier KODEs direktør Petter Snare.

– Vi er glade for all støtte til prosjektet, ikke minst fra Kulturdepartementet og Stortinget. En spesiell takk rettes til kulturminister Abid Raja og stortingsrepresentant Silje Hjemdal, sier Snare.

I juli 2020 ble det kjent at Ole Bulls sommervilla fra 1873 står overfor store vedlikeholdsbehov, med blant annet råteskader, lekkasjer og skadedyrutfordringer. De økonomiske utfordringene museet sto ovenfor var betydelige, men økte bevilgninger fra statsbudsjettet har gjort at rehabiliteringsarbeidet nå kan startes.

Gir rom for utendørs opplevelser

– Jeg er glad for at vi skal i gang med dette viktige arbeidet, og ser frem til å skape andre opplevelser på Lysøen underveis. Vi har en hel øy å boltre oss på og en flunkende ny museumsbåt, dette gir oss flere muligheter, sier Christian Grøvlen, direktør for KODEs komponisthjem.

Han jobber nå med et nytt konsert- og aktivitetsprogram som kan ta i bruk nye rom på den 700 mål store øyen.

– I oppussingsperioden vil vi tilby overfart med MS Ole Bull i høysesong, slik at uteområdene kan benyttes, sier Grøvlen.

KODE tar sikte på å åpne bygget igjen som normalt til sesongen 2023.

Les også: Ole Bull har ankommet Lysøen (juli 2020)

Bakgrunn:

  • Lysøen er en nasjonal kulturskatt. Ole Bull (1810-1880) var en verdensberømt fiolinvirtuos og komponist, og en sentral aktør i den norske nasjonsbyggingen utover 1800-tallet. Museet består av fiolinistens villa og selve øyen med skog og parkanlegg. Villaen er unik i norsk bygningshistorie og betraktes som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge.
  • På oppdrag fra KODE har Multiconsult levert en grundig tilstandsrapport. Kostnaden for å redde Ole Bulls villa og sikre et museum for fremtiden anslås, på bakgrunn av denne, å være 40 millioner kr. KODE fikk til sammen 14,5 millioner i økte tilskudd via statsbudsjettet til vedlikeholdsarbeidet. I tillegg kommer en tildeling på 100.000 kr. fra Vestland fylkeskommune via Museumsløft 2020.
  • Lysøen eies av Fortidsminneforeningen, som fikk eiendommen donert av Ole Bulls barnebarn Sylvea Bull Curtis i 1973. KODE har hatt driftsansvaret for Lysøen siden 1. januar 2007, da museet ble konsolidert som ett av tre komponisthjem og fire kunstmuseer.

Les mer om Lysøen HER

Kommentarer