– Transportregister over utsendte arbeidstakere i Norge er nødvendig for å sikre en seriøs transportbransje, sa forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet (YTF) på en høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Per i dag finnes det ingen oversikt over hvor mange som jobber i Norge, men som er ansatt i selskaper i andre land.

Forbundsleder Jim Klungnes krever rask innføring av transportregister (screenshot: ytf/stortinget )

Transportbransjen er naturlig nok mobil, og dette fører til utfordringer med kontroll.

– Det er viktig at vi tar i bruk de virkemidlene vi kan for mer treffsikre kontroller. Vi må vite at de som arbeider i landet vårt får de rettighetene de skal, sa forbundslederen på høringen om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i arbeidsmiljøloven.

For å få registeret til å fungere må det være registering allerede fra første dag, slik at det vil gjøre det vanskeligere for de som ønsker å operere ulovlig.

Haster med registerinnføring

Forbundslederen påpekte at allerede i januar 2016 ble et slikt register foreslått, men arbeidet med innføringen har ikke kommet i gang.

– Prosessen må komme i gang snarest. Vi har allmenngjort lønn på turbuss og gods, hvor et slikt register vil gjøre kontroll av lønn og arbeidstid lettere, sier Klungnes.

I tillegg vil Arbeidstilsynet kunne målrette informasjon om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i Norge.

– Det må innvilges penger til innføring av registeret. Flere kontrolletater vil ha nytte av det, og det vil kunne være svært ressursbesparende på sikt, sier forbundslederen i YTF.

YTF mener registeret bør inneholde opplysninger om:
  • Arbeidstakeren
  • Arbeidsgiveren
  • Kontaktperson for arbeidsgiveren i Norge
  • Oppdragsgiveren/bestiller
  • Hva slags type oppdrag det er som skal utføres
  • Tid og sted for arbeidet (herunder angivelse av veistrekninger i transport)
  • Informasjon om lønn og diett
  • Førerkortinformasjon og registreringsnumre på kjøretøy, hengere og liknende

Kommentarer