Den 1 mars 2020 går Madeleine Raukas in i rollen som tillförordnad vd för SJ AB och tillförordnad koncernchef för SJ-koncernen, fram till dess rekrytering av ny vd och koncernchef för SJ är klar. Från den 1 mars förstärks även SJs ledning med att SJs CFO Henrik Rättzén går in i rollen som vice vd i SJ AB.

Madeleine Raukas (Foto: SJ)

SJs nuvarande vd och koncernchef Crister Fritzson lämnar SJ i slutet av mars 2020 och ersätts av Madeleine Raukas som tillförordnad vd och koncernchef från 1 mars. Crister kommer att bistå Madeleine under övergångsperioden till dess att han slutar.

Läs också: SJs vd och koncernchef Crister Fritzson lämnar bolaget (oktober 2019)

Madeleine Raukas är chef för den största divisionen inom SJ AB sedan 2012 och vice vd för SJ AB sedan sommaren 2019. Med sina åtta år vid SJ är Madeleine väl förankrad inom organisationen och externt, då hon haft roller i såväl Samtrafiken som i Branschorganisationen för spårtrafik samt har många kontakter med Trafikverket, Jernhusen med flera. Hon har även tidigare haft roller som vice vd i Storstockholms Lokaltrafik (SL) och som vd för SAS Ground Service Sverige.

– Madeleine är väl förankrad i SJs olika verksamheter och affärer och får nu styrelsens fulla mandat att realisera SJs strategier och planer, i syfte att utveckla verksamheten för att möta den stora efterfrågan på tågresor, säger SJs styrelseordförande Siv Svensson.

Från den 1 mars 2020 går SJs CFO Henrik Rättzén in i rollen som vice vd i SJ AB, ett uppdrag utöver Henriks roll som chef för SJ-koncernens Ekonomistab, som han haft sedan augusti 2018. Henrik Rättzén har lång erfarenhet från större företag och har tidigare haft roller som CFO i Carnegie Investment Bank, PostNord och Codan/Trygg-Hansa samt som partner i KPMG.

Läs flera nyheter om SJ HÄR

Kommentarer