Halvparten kan tenke seg å sortere søppel eller minimere sitt bruk av plast for å minske klimapåvirkningen. Hver fjerde nordmann er villig til å spise mindre kjøtt og spise mer lokalproduserte varer. Bare åtte prosent kan tenke seg å avstå fra å fly utenlands, mens sju prosent ikke vil gjøre noen omstillinger i det hele tatt. Dette viser Ticket siste Kantar Sifo undersøkelse.

Winnipeg International Airport , Canada (©otoerres)

De aller fleste — hele 93 prosent — kan tenke seg å forandre sin atferd for å minske klimapåvirkningen.

Statistikken viser at man fremfor alt er klar for og betale litt mer eller akseptere noen ulemper i hverdagen for å leve mer klimavennlig, for eksempel ved å sortere søppel, minske bruken av plast, spise mindre kjøtt, spise lokalt produserte varer for å minimere utslipp fra transport eller reise mer kollektivt.

Båtliv i det greske øyhav (©otoerres)

Om det ikke finnes noen klimavennlige alternativ, som for eksempel til en flyreise, så er derimot bare hver åttende nordmann klar for å gjøre avkall på dette. 

– De fleste reiser bare utenlands en eller maks to ganger i året og for mange er dette en av få muligheter der de helt kan koble ut jobben, kanskje omgås med hele familien over generasjonene, nyte sol og varme og utvide horisonten gjennom å oppleve nye land og kulturer. Det sitter da langt inne å velge bort denne reiser, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og Administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Skiheis i Sveits (©otoerres)

Hva man er villige til å gi avkall er ulikt mellom menn og kvinner. Kvinner vil i større grad sortere søppel (56 %), minske bruken av plast (54 %), spise mindre rødt kjøtt (24 %), shoppe mindre (19 %) og plukke plast i naturen (13 %) sammenliknet med menn. Mens flere menn kan tenkes seg å bytte ut bilen med en elbil (20 %) og avstå fra å fly innenriks (11 %) enn kvinner.

Hva kan du tenke deg å gjøre for minske din klimapåvirkning?

 1. Sortere søppel, 52 prosent
 2. Minske min bruk av plast (plastposer, innpakning etc), 49 prosent
 3. Avstå fra å kjøre bil og heller reise mer kollektivt/sykle/ta tog, 21 prosent
 4. Spise lokalproduserte varer/varer i sesong, 20 prosent
 5. Spise mindre kjøtt, 19 prosent
 6. Bytte bilen til en elbil, 17 prosent
 7. Shoppe mindre, 16 prosent
 8. Plukke plast i naturen, 10 prosent
 9. Avstå fra å fly innenriks. 9 prosent
 10. Avstå fra utenlandsreiser, 8 prosent
 11. Annet, 3 prosent
 12. Usikker, vet ikke, 5 prosent
 13. Ingenting, 7 prosent

Kilde: Tickets Kantar Sifoundersøkelse, riksrepresentativt utvalg.

Kommentarer