For første gang reiste flere enn to millioner passasjerer over Oslo Lufthavn (Gardermoen) i en mars måned. Den norske hovedflyplassen kan vise til historisk høy passasjertrafikk med økning hver måned i første kvartal i 2016.

Jasper Spruit (©otoerres)

Jasper Spruit (©otoerres)

Totalt 2.044.428 passasjerer reiste over Oslo Lufthavn i mars 2016. Det er 5,6 prosent flere enn samme måned året før.

– Oslo Lufthavn er vår hovedflyplass, og vårt viktigste knutepunkt. Det er morsomt å passere milepælen med to millioner passasjerer i mars, og vi ser frem til ytterlige vekst både i Oslo og på våre andre lufthavner i tiden som kommer, sier Jasper Spruit som er trafikkdirektør i Avinor.

Det var utenrikstrafikken som sto for den største veksten på Oslo Lufthavn i mars. Antall reisende økte med 8.6 prosent til totalt 1.117.545 passasjerer. Norsk innenriks økte med 2.2 prosent til 923.869.

Kommentarer