Den aktuelle coronakrise får nu direkte konsekvenser for medarbejderne i MCH. Fem måneder uden indtjening og udsigt til langvarige følger af krisen betyder, at koncernen er nødsaget til at nedlægge hver fjerde stilling.

Fra Cuba`s stand under en tidligere udgave af rejsemessen Ferie for Alle der er Skandinaviens største (ill.foto: ©otoerres)

MCH-koncernen oplever på samtlige forretningsområder en dyb og langvarig krise grundet covid-19. Det fører nu til, at MCH A/S tilpasser organisationen og nedlægger 66 stillinger, som både omfatter afskedigelser og naturlig afgang.

MCH blev reelt lukket ned 11. marts sammen med store dele af samfundet. Virksomheden har siden gjort brug af alle relevante hjælpepakker og hjemsendte næsten samtlige medarbejdere i marts.

– Vores forretning er baseret på, at mange mennesker mødes. Af sidste års flere end en million besøgende i MCH deltog 97 % i arrangementer for flere end 500. Nedlukningen i marts og de efterfølgende restriktioner betød, at vi i mere end fem måneder hverken havde gæster, aktiviteter eller nogen form for indtægter, udtaler Georg Sørensen, administrerende direktør i MCH A/S.

I august var det muligt for MCH i begrænset omfang at gennemføre Formland-messen, der dog som forventet var betydeligt mindre end normalt.

Koncernens øvrige aktiviteter indenfor kultur samt møder og kongresser er ligeledes stadig alvorligt ramt af forsamlingsforbuddet på 500 personer. Det betyder, at der er meget lange udsigter til en normalisering af MCH’s forretning.

– Det er en meget svær situation, vi står i, og den forværres yderligere af, at forberedelsestiden på vores arrangementer er meget lang. De stadigt gældende restriktioner samt usikkerheden omkring fremtiden betyder, at vi også har nedjusteret forventningerne til 2021 væsentligt, siger Georg Sørensen.

Når MCH A/S nu er nødsaget til at afskedige personale, skyldes det både de mange måneder uden indtjening og nedjusterede forventninger til de kommende år kombineret med, at lønkompensationen for medarbejdere nu udløber.

– Vi har gjort brug af lønkompensationsordningen så længe som overhovedet muligt, mens vi håbede på positive meldinger og mere afklaring om fremtiden. Ordningen har været den altafgørende årsag til, at vi har kunnet fastholde alle medarbejdere indtil nu, siger Georg Sørensen.

Selvom den nye arbejdsfordelingsordning indeholder positive elementer indtil nytår, er MCH stadig tvunget til at tilpasse virksomheden og organisationen.

– Med lønkompensationens udløb og de fortsat meget usikre fremtidsudsigter, er det eneste ansvarlige for virksomheden og organisationen, at vi tilpasser os den uvisse virkelighed, vi kigger ind i, siger Georg Sørensen.

MCH-personalet blev samlet mandag morgen, hvor Georg Sørensen orienterede om den meget alvorlige situation.

– Det er en tung dag at skulle sige farvel til så mange værdsatte medarbejdere, der hver og én både fagligt og personligt har medvirket til, at MCH de seneste to år har samlet flere end en million gæster årligt og var en virksomhed i fremdrift, inden vi helt uforvarende blev ramt af krisen, der nu desværre får konsekvenser for mange familier, slutter Georg Sørensen.

MCH-koncernen beskæftiger i dag 250 fuldtidsansatte i MCH Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen og MCH Herning Kongrescenter.

Læs flere artikler om MCH-koncernen HER

Kommentarer