Tysklands incomingturism fortsätter att växa. Från januari till november 2016 registrerades enligt Statistisches Bundesamt 75,2 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med tio bäddar eller fler. Det är över en miljon övernattningar fler än under samma period föregående år. Således har volymen växt med 1,4 procent jämfört med 2015.

Petra Hedorfer (©otoerres)

Petra Hedorfer, styrelseordförande för DZT förklarar:

— Trots de tuffa förutsättningarna lyckades destination Tyskland generera ytterligare tillväxt under 2016. Detta bevisar att Tyskland har en stark position i konkurrensen mellan de internationella destinationerna. Ekonomiska faktorer såsom Brexit eller den ekonomiska tillbakagången i vissa volymstarka källmarknader, samt säkerhetsaspekter som risken för terrorattacker, kan tillfälligt dämpa reslusten inom enskilda källmarknader. På medellång och lång sikt är det dock främst faktorer som turistattraktion, infrastruktur, serviceorientering och prisvärdhet som påverkar landets värde som resmål.

Övergenomsnittlig tillväxt från volymstarka europeiska källmarknader

Med en marknadsandel på 73,6 procent och en ökning med 2,0 procent är Europa den mest köpstarka och samtidigt mest dynamiska källregionen för tysk incoming. Asien ligger på minus 1,1 procent, strax under siffrorna från föregående år, medan Amerika med plus 0,9 procent håller en stabil nivå.

Nio av de tio viktigaste europeiska marknaderna för Tysklands inkommande turism ligger fram till slutet av november 2016 över jämförelsesiffrorna från föregående år. Frankrike, Belgien, Spanien och Polen växer över genomsnittet med 5,2 till 5,5 procent, Schweiz med 3,4 procent. Tysklands viktigaste incomingmarknad Nederländerna samt Österrike och Danmark genererar ett plus på mellan 1,2 till 1,9 procent medan Storbritanniens ökning i efterdyningarna av Brexit stagnerar med ett svagt plus på 0,9 procent. Den enda av tio i topp-marknaderna som ligger på minus är Italien som efter en konjunktursvacka hamnar på – 3,1 procent. Från Sverige har 1 682 772 övernattningar registrerats under januari till november 2016, vilket är samma antal övernattningar som för motsvarande period föregående år.

Tysklands största utomeuropeiska marknad USA ligger i slutet av november på plus 2,5 procent jämfört med föregående år.

Tillväxtmarknaderna uppvisar fortsatt tillväxtpotential

I ett flertal potentiellt starka reseländer dämpas lusten att resa av ekonomiska orsaker och av det generella säkerhetsläget. Enligt World Travel monitor/IPK har de asiatiska resenärernas säkerhetsbetänkligheter fortsatt att öka under 2016: I en enkät från februari svarade 58 procent av de tillfrågade asiatiska resenärerna att terrorläget påverkade deras reseplanering och när samma fråga ställdes i oktober 2016 var andelen hela 68 procent.

Därtill kommer även förändringar i reseströmmarna. IPK International registrerar en förskjutning av den utgående turismen från Asien: Inom-asiatiska resor och resor till Amerika förtecknar en tvåsiffrig ökning vilket återspeglas i en ensiffrig nedgång i resandet till Europa.

Trots detta ökade antalet övernattningar av kinesiska gäster i Tyskland med 1,1 procent under 2016. Indien genererade ett plus på 7,8 procent, Sydkorea plus 5,7 procent och övriga asiatiska länder stod för en tillväxt på 3,8 procent, med undantag för de arabiska golfstaterna och Japan som minskade sitt bidrag till tysk incoming med 6,0 respektive 12,4 procent.

Läs mer om reselandet Tyskland HÄR

Kommentarer