Mesta er tildelt kontrakten om å drive deler av vintervedlikeholdet på Avinor Oslo lufthavn. Kontrakten har en kontraktsverdi på rundt 320 millioner NOK MNOK og har en varighet på åtte år med opsjoner.

Mesta - Vintervedlikehold - Avinor - oslo lufthavn - Gardermoen
Mesta skal de neste åtte årene stå for deler av vintervedlikeholdet på Avinor Oslo lufthavn (Pressebilde: Oslo lufthavn)

På Oslo lufthavn er det store arealer innenfor flyplassgjerdet som er opparbeidet til flyoppstillingsplasser, internveier og andre arealer for parkering av maskiner og utstyr. Leveransen i denne kontrakten omfatter vinterdrift på disse områdene, samt på sentralområdet. Arbeidene omfatter blant annet snørydding, opplasting og bortkjøring av snø.

– Vi er glade for å få denne avtalen i havn og gleder oss til å få Mesta på plass fra 15. oktober, sier direktør for flysidedrift, Ole Petter Storstad.

I tillegg til hovedleveransen er det lagt inn en opsjon for brøyting på vestsiden av flyplassen og mulighet for skalering av driften.

– Det siste er en erfaring fra Covid19-perioden der Avinor har erkjent at avtalene i større grad må kunne skaleres både opp og ned, forklarer Storstad.

Mesta er godt fornøyd med å inngå denne kontrakten med Avinor.

– Mesta sitt samfunnsoppdrag er å få folk trygt fram. Vi er derfor glade for å få bidra til trygg framkommelighet vinterstid på Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, sier Kristin Folge, konserndirektør Drift og vedlikehold i Mesta.

– Oppdraget fordrer høy kvalitet på leveransene, og krever at et tresifret antall mannskap samt moderne maskiner er klare i beredskap 24/7 fra midten av oktober til midten av april.

Les også: Bagasjekontrakt verdt 1,4 milliarder på OSL

Flere nyheter og artikler om Avinor Oslo lufthavn finner du HER

Kommentarer