– Hensikten er å spare miljø, veislitasje og drivstoffutgifter og gjøre veiene sikrere, sier daglig leder Kjell Haugland i Ørland Transport AS. Sandnes-selskapet har inngått en banebrytende kontrakt med Fjord Line AS om spesialtransport av tunge betongelementer til byggindustrien — fraktet på sjøen med cruiseferger i stedet for på vei.

Torsdag 7. april kunne Ørland Transport sende de første betongelementene med Fjord Line fra Stavanger til Langesund. Forskriftsmessig surret fast på vogndekket til MS “Stavangerfjord” sto tre lastbærere med tre-fire tunge betongelementer plassert på hver av dem. Hver last hadde en vekt på om lag 25 tonn.

I første runde skal om lag 5.000 tonn med betongelementer, alle produsert av Block Berge Bygg i Øksnevad, fraktes på denne måten fra Stavanger til Langesund med Fjord Lines daglige seilinger. Fra telemarksbyen blir elementene transportert videre med bil til ulike kontorbygg som er under oppføring på Østlandet, blant annet i Porsgrunn og Oslo. På byggestedene blir de prefabrikkerte elementene heist på plass som vegger eller gulv- og takdekke.

– Vi har ennå ikke regnet på det miljømessige, men det sier seg selv at det er miljøgevinster å hente ved å frakte tre lastbærere med betongkonstruksjoner sjøveien på én ferge fra Vestlandet til Østlandet i stedet for at tre av våre tungtransportbiler må kjøre den samme strekningen på landeveien, sier Haugland.

– Viktigst er ikke besparelsene i drivstoffutgifter. Viktigst er at vi med dette gjør vårt til å etterkomme ønsket om å flytte tungtransport fra vei til sjø for å spare miljøet og minske belastningen på veinettet, understreker han.

I andre runde vil en annen type enda tyngre betongelementer bli fraktet sjøveien fra Stavanger til Langesund. Fjord Lines cruiseferger vil kunne ta 150-200 tonn betonglast på hver seiling. I anløpshavnene skjer omlasting og lastsikring så raskt at det ikke går ut over annen trafikk av passasjerer og gods på cruisefergene.

– For oss er fraktoppdraget med Ørland Transport av stor betydning både økonomisk sett og miljømessig. Det er første gang vi frakter tunge betongkonstruksjoner av et slikt omfang mellom Vestlandet og Østlandet. Vi er stolte av å kunne bidra til reduserte miljøutslipp i tillegg til å spare et hardt belastet veinett for slitasje og trygge trafikksikkerheten, sier cargosjef Rune Hetland i Fjord Line.

Fjord Lines moderne cruiseferger MS “Stavangerfjord” og MS “Bergensfjord” drives av flytende naturgass, LNG, noe som gir store utslippsreduksjoner forhold til bruk av konvensjonelt skipsdrivstoff. Skipene har fått internasjonale priser som de mest miljøvennlige i verden i sin kategori.

Kommentarer