Den 2 november 2009 tog MTR över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Tio år senare har MTR breddat verksamheten till att totalt omfatta fem bolag med drygt 5 300 medarbetare och är idag en av Stockholm tre största arbetsgivare. Under resan har MTR arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på tunnelbanan och pendeltåget i Stockholmsregionen och på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTR Express.

MTR Express på Stockholm Centralstation (mtrexpress.se)

När upphandlingsunderlaget för Stockholms tunnelbana kom ut 2008 var det en av världens största trafikupphandlingar. Med en kontraktstid till som längst 2023 värderades affären till ca 40 miljarder kronor i omsättning för den angivna perioden. Av de nio anbudsgivare som visade intresse gick avtalet till MTR med motiveringen att MTR hade lämnat det bästa anbudet ur kvalitetssynpunkt. 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll, vilket var starten på MTR:s intåg på den nordiska marknaden.

– Redan från start har MTR haft som ambition att visa att det går att bedriva tågverksamhet på ett sätt som är nytt för branschen. Och trots att vi ständigt ställts inför nya utmaningar har vi haft samma drivkraft — att med resenären i fokus bli en tågoperatör i världsklass, säger Mark Jensen, vd på MTR Nordic.

2014 mottog MTR Tunnelbanan (dåvarande MTR Stockholm) utmärkelsen Svensk Kvalitet — en prestigefylld kvalitetsutmärkelse som uppmärksammar föredömliga organisationer som långsiktigt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Och bara fyra år senare, 2018, erhöll MTR Tunnelbanan utmärkelsen en andra gång.

Det gedigna kvalitetsarbetet har varit nyckeln till att MTR Tunnelbanan kunnat förbättra leveransen inom alla områden, till exempel punktligheten från 93,5% 2010 till 97,6% 2018, kundnöjdheten från 78% till 85% och medarbetarnöjdheten från 32 till 94.

MTR – mer än tunnelbanan

I samband med att MTR vann kontraktet för tunnelbanan bildades underhållsbolaget Tunnelbanan Teknik som 2016 bytte namn till MTR Tech. Numera driver och förvaltar MTR Tech sex depåer för tunnelbanan, tre depåer för pendeltågen och är en komplett leverantör av tågunderhåll med egen elektronik- och komponentsverkstad.

2015 expanderade MTR verksamheten ytterligare genom att starta MTR Express. Som ny tågoperatör i Sverige var det många som intresserade sig för MTR Express röda snabbtåg, men det som kanske väckte mest uppmärksamhet var bolagets annorlunda sätt att profilera sig på jämfört med andra tågaktörer.

Idag är MTR Express det tågbolag som har mest nöjda kunder i branschen och är punktligast på sträckan Stockholm-Göteborg av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan.

2016 vann MTR ytterligare en SL-upphandling för kollektivtrafiken i Stockholm — service och drift av pendeltågstrafiken. Kontraktet som sträcker sig fram till 2026 med möjlighet till ytterligare fyra år innefattar även planering av trafik, underhåll av fordon och fastigheter, bemanning av stationer, trafikinformation och lokalvård.

– Vi har haft tio händelserika år i Sverige och nu ser vi fram emot att utveckla vår verksamhet ytterligare på den nordiska marknaden för att främja ett säkert, kvalitativt och hållbart resande, avslutar Mark Jensen, vd MTR Nordic.

Flera nyheter relaterat till MTR finns HÄR

Kommentarer