Hele 73 prosent av alle nordmenn tror at reiseaktiviteten i ferien deres i 2021 vil påvirkes av koronasituasjonen, og kun 16 prosent planlegger å ta vinterferie i år. Det er en nedgang på sju prosentpoeng sammenlignet med 2020, viser tall fra ny undersøkelse.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål
Astrid Bergmål (Pressebilde: Virke Reiseliv)

Tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse viser at håpet om utenlandsferie, sol og varme allerede er slukket for årets vinterferie og i årets første skoleferie ser vi at flere enn før planlegger å bli hjemme.

– Beskjeden vi har fått fra EU og norske myndigheter er at når vi kommer til sommerferien er det gode sjanser for at vi igjen kan reise i Europa. Det kan se ut til at flere sparer opp ferie til senere i år, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

Samtidig planlegger mange av oss for en ferie i eget land. Blant de som planlegger vinterferie svarer 14 prosent at den tilbringes på hotell, camping, hyttegrend eller privat utleie i Norge. Dersom norske myndigheter ikke fraråder reise i eget land svarer totalt 28 prosent det samme.

– Myndighetenes råd for vinterferien betyr svært mye og vil gi store utslag for næringen, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv

Av de som skal ta vinterferie svarer hele 63 prosent at de planlegger å tilbringe den på privat hytte i Norge, noe som er en betydelig økning fra 2020 da 33 prosent svarte det samme. Dersom myndighetene ikke fraråder reise i eget land øker tallet ytterligere til totalt 73 prosent.

– Tallene viser at myndighetenes råd vil ha stor innvirkning for vinterdestinasjonene som sårt trenger økt aktivitet etter snart et år med reiserestriksjoner og en krevende vintersesong uten internasjonale gjester, sier Bergmål.

Flere enn før planlegger en aktiv vinterferie

Blant de som planlegger vinterferie er samvær med familie og venner det formålet med vinterferien som flest har oppgitt. Samtidig ser vi at de formålene som øker mest er å utøve aktiviteter og å dyrke egne interesser. Også i år er Innlandet den store vinterferiefavoritten, etterfulgt av Viken og Vestland fylke.

− Trenden fra koronaåret 2020 fortsetter. Vi ønsker mer aktive ferier, gjerne ute i naturen, som fotturer, ski, sykling eller dykking, sier Bergmål.

Befolkningsundersøkelsen om nordmenns ferievaner og ferieplaner gjennomføres for Virke av Opinion/Norstat.

Kommentarer