Accor gjør det nå mulig for kundene å konvertere sine lojalitetspoeng i Le Club Accorhotels til donasjonsfondet Solidarity Accor. Le Club Accorshotels har 17 millioner medlemmer i sitt lojalitetsprogram og de kan nå bidra økonomisk til Solidarity Accor som sammen med lokale hjelpeorganisasjoner gir støtte ved naturkatastrofer eller humanitære kriser.

Hjelpearbeidere (Solidarity Accor Foundation)

Hjelpearbeidere (Solidarity Accor Foundation)

De innsamlede midlene (2 000 poeng = 40 euro) vil bli brukt til et katastrofefond for å gjenoppbygge ødelagte hjem i de landene der Accor er aktive. Blant annet støttet Solidarity Accor organisasjon ABS-CBN Foundation, som bygde skoler etter Typhoon Haiyan på Filippinene i 2014.

Accor vil også aktivt støtte Solidarity Accor ved å donere én euro for hver euro som medlemmene donerer.

– Nå kan kundene våre hjelpe de som trenger det mest, og dele den solidariteten og rausheten som vi tror på i Accor. Donasjonsfondet er vår måte å hjelpe til på i krisesituasjoner på lang sikt. Accor har som mål alltid å opprettholde et engasjement for de lokalsamfunnene der vi er aktive, sier Christine de Longevialle, adm. direktør i Solidarity Accor.

Solidarity Accor overtok Accor Foundation i 2013. Den nye organisasjonen er mer fleksibel, men tjener samme formål, å knytte kulturer sammen og støtte menneskers utvikling samtidig som integrasjonen i samfunnet fremmes. I tillegg til å gi katastrofehjelp, fokuserer Solidarity Accor sin innsats på økonomisk utvikling gjennom å fremme lokal kunnskap og utdanne og integrere ungdommer med problemer. Over 200 000 mottakere har mottatt direkte og indirekte hjelp gjennom mer enn 200 prosjekter i 41 land siden i 2008.

– Det er positivt at våre medlemmer her i Norden også kan støtte mennesker i krise gjennom Solidarity Accor sier Jan Birkelund, salgssjef for Accor i Norden.

Les mer om Solidarity Accor HER

Kommentarer