Over 1 000 jaktlag i hele Norge er med i den årvisse kampen om elgjakt hos Statskog. Tilbudene hos landets største tilbyder av jakt og fiske er nå åpnet for søkere. – Alle jegere kan søke på Statskogs tilbud, og vi merker at det er populært, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Selv om det er flere måneder til aktiviteten starter, kan også høstjakta bli direkte berørt av myndighetenes tiltak og retningslinjer for begrensning av Korona-smitte.

Om høstens elgjakt hos Statskog rammes av myndighetenes smittevernregler, får jegerne pengene tilbake.

– Dersom reiserestriksjoner eller forbud mot forsamlinger umuliggjør jakta, vil jaktlaget få refundert det de måtte ha betalt oss. Vi tar selvfølgelig heller ikke noe gebyr i slike tilfeller, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget.

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Hvem som får tildelt jaktmulighetene avgjøres ved vilkårlig trekning tidlig i mai.

Kommentarer