Utbyggingen av E18 stopper i første omgang på Strand. Dette er et politisk kompromiss som hverken gagner miljøet eller helheten i prosjektet. Det er ikke til trafikantenes beste. Helhetlig utbygging med lokk og tunneler, er viktig for å utvikle gode kollektivknutepunkter og fjerne støv, støy og utslipp langs E18.

Inger Elisabeth Sagedal (Foto: NAF/Erik Norrud)

Inger Elisabeth Sagedal (Foto: NAF/Erik Norrud)

– På Lysaker får vi et godt kollektivknutepunkt, men med den slankede løsningen blir det fremdeles støv, støy og høye utslipp på Høvik. Det er skuffende at man utsetter å gjøre Høvik til et knutepunkt for der er det allerede klargjort, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

– Betyr oppdelingen av E18-utbyggingen at det heller ikke blir sykkelvei lenger enn til Strand, spør hun.

– Alle er enige om at stykkevis og delt er noe vi må bort fra i norsk samferdsel, men her velger man faktisk en slik løsning bevisst for å utsette vanskelige spørsmål.

Uheldig hybridløsning mellom finansiering og redusert biltrafikk

Prosjektene i Oslopakka skal fortsatt finansieres av biltrafikk samtidig som det er et uttalt mål fra regjeringen at det ikke skal være økt biltrafikk i storbyene, og i Oslo skal biltrafikken kuttes ytterligere.

– En finansieringsløsning basert på bompenger som vil gå ned fordi biltrafikken skal reduseres, er en uheldig hybridløsning. Når det er snakk om trafikkregulering og ikke finansiering, så ville NAF heller hatt en mer målrettet brukerbetaling, hvor bilene betaler for faktisk bruk av veinettet via et mer finmasket bomopplegg etter køprisingsprinsipper. Da kan man styre veitrafikken — både ut fra tid på døgnet og ut fra hvilke veier man ønsker å lede trafikken på. Det vil bli oppfattet som mer rimelig og rettferdig.

– Staten må inn å gi kommunene økonomisk ryggrad for å få på plass de helhetlige trafikkløsningene. Staten må rett og slett ta mer av kostnaden i Oslo og Akershus, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Rushtidsavgift også for elbil

– Vi synes det er rimelig at elbilene må betale en tier i rushtiden. Det vil fortsatt være klart lønnsomt å velge elbil framfor tradisjonelle biler. Det er også riktig at dieselbiler skal ha den høyeste rushtidsavgiften, men det blir feil at de nyeste dieselbilene med Euro6 skal ha maksprisen. De slipper ut betraktelig mindre enn eldre dieselbiler, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Kommentarer