Norwegian Air Norway (NAN) etablerer nye datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark for de skandinaviske pilotene i selskapet. Det besluttet styret i NAN i et ekstraordinært møte torsdag.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle piloter overføres i respektive pilotselskaper. Tariffavtalene med eksisterende rettigheter og betingelser videreføres i de nye selskapene, inkludert retten til å streike.

Norwegians klare mål er at alle piloter skal ha jobb i et Norwegian-selskap i fremtiden. Den pågående streiken setter alles arbeidsplasser i fare, og denne alvorlige situasjonen skal pilotene selv kunne påvirke utfallet av. Etableringen av de nye selskapene Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark og Pilot Services Sweden er et forsøk på å gi pilotene i hvert enkelt land muligheten til selv å påvirke sin fremtid.

Norwegian og pilotenes arbeidsgiver NAN har vært tydelige på at kostnadsnivået må ned og fleksibiliteten opp i den skandinaviske operasjonen hvis selskapet skal kunne beholde like mange piloter som i dag. Alternativet er nedbemanning i Skandinavia.

Virksomhetsoverdragelsen reduserer også risikoen for konkurs i NAN. Tarifforhandlingene kan når som helst gjenopptas i de respektive pilotselskapene. Norwegian har hele tiden vært innstilt på finne en løsning med NPU og Parat, men ledelsen verken vil eller kan overlate til en ansattgruppe å overta styringen av Norwegian-konsernet.

Norwegian og NAN satte tidligere i dag (5. mars) en frist for å komme til forhandlingsbordet. Da fristen klokka 15 utløp var det ingen reell forhandlingsvilje å spore hos NPU og Parat. Selskapet blør og hittil er over 100 000 passasjerer berørt. Norwegian er på vei inn i det sjuende døgnet med pilotstreik.

Lokalt regelverk

Norwegian og datterselskapet NAN respekterer fullt ut at også svenske og danske piloter lar seg representere av sin fagforening. YS/Parat og NAN/NHO luftfart kan imidlertid ikke inngå tariffavtaler utenfor Norge. Videre er det allerede i dag svensk og dansk regelverk som gjelder for blant annet pensjon i de respektive landene. Norwegian har fått henvendelser fra svenske og danske piloter som ikke vil risikere sin egen arbeidsplass som følge av NPUs ultimatum.

Styringsretten i Norwegian ligger fast

Fagforeningen Parat har hevdet at det de kjemper for en tariffavtale, noe de allerede har og som nå også videreføres. Det konflikten dreier seg om er styringsretten i Norwegiankonsernet, som verken ledelse eller styre kan overlate til fagforeningen. Allerede i 2013 besluttet konsernstyret å etablere datterselskaper for operativ drift i Norwegian-strukturen.

Det er ikke aktuelt at de norske pilotene skal ansettes i morselskapet og derfra styre produksjon og ruter, slik NPU krever. Det ville medført at pilotene har styringsrett i alle markeder Norwegian er etablert, og også en rett til å skyve ut kolleger i eksempelvis England og Spania.

De europeiske pilotene i Norwegian-familien har for øvrig blitt utsatt for trusler om «svartelisting» fordi de fortsetter sine flygninger for Norwegian. De skandinaviske pilotene har imidlertid i flere år hatt en særskilt trygghet for sine jobber i en policyerklæring fra selskapet.

Ledelsen i NAN har gjort det klart overfor NPU og Parat at denne erklæringen kan bli videreført og utvidet.

Klargjøring av regelverket for Norwegians øvrige personell

Streiken har sitt utspring i Skandinavia og i datterselskapet Norwegian Air Norway (NAN). Norwegian Air Shuttle (NAS) har kundene og alle trafikkrettighetene. NAS kjøper tjenester fra Norwegian Air Norway (NAN), blant annet i form av fly med besetning. Omdisponering av egne ressurser står et streikerammet selskap fritt til å gjøre uten at det er «streikebryteri».. Streik verken innskrenker eller utvider styringsretten. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle piloter overføres til respektive pilotselskaper.

Kommentarer