NATO`s hovedkvarter på Jåttå (JWC) i Stavanger bør fritas fra flyseteavgiften. Det mener Forsvarsdepartementet som har søkt Finansdepartementet om fritak fra den omstridte særskatten. I søknaden heter det blant annet at “avgiften vil kunne ha en negativ effekt på alliert virksomhet i Norge”.

NATO bør unntas fra flyseteavgiften (eller flypassasjeravgiften som den også kalles), mener Forsvarsdepartementet. Dette på grunn av en folkerettslig avtale mellom Norge og NATO. Statsråd  Ine Marie Eriksen Søreide har nå søkt kollega, og finansminister,  Siv Jensen om fritak for alliansens hovedkvarter på Jåttå utenfor Stavanger, skriver Rogalands Avis/Dagsavisen.

I søknaden vises det blant annet til NATOs “Paris-protokoll” fra 1952.  Den innrømmer diverse fritak for avgifter og toll, så langt det er praktisk mulig — for å legge til rette for alliert aktivitet. Det skriver en rådgiver i Forsvarsdepartementet i en epost til de to avisene.

Finansdepartementet skal ha sendt søknaden om fritak fra flyseteavgiften til Skattedirektoratet for uttalelse.

Les flere relaterte nyheter HER og HER

 

Kommentarer