NLF-direktør Geir A. Mo advarer sterkt mot å nattestenge Lærdalstunnelen for oppgraderinger i fire år, slik Vegvesenet planlegger. Tunnelen er tilknyttet den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest, E16 Filefjell. – I verste fall risikerer man å stenge av Vestlandet fra resten av Norge vinterstid. Det kan vi ikke leve med, sier NLF-direktøren.

Denne uken ble det kjent at Statens vegvesen planlegger å nattestenge E16 Lærdalstunnelen i fire år i forbindelse med tunneloppgradering.

Kan stenge av Vestlandet

Kolonnekjøring under oppgraderingen vurderes ikke, fordi dette, ifølge Vegvesenet, vil bli for dyrt og uhensiktsmessig. Oppgraderingen har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner, som er to og en halv gang det tunnelen i sin tid kostet.

– For NLF er dette helt uakseptabelt. Våre bedrifter, som hver dag – og hver natt – frakter gods mellom øst og vest er helt avhengige av å komme seg frem på natta. Det er en tid på døgnet da viktige deler av godstrafikken mellom øst og vest faktisk foregår. Det fraktes livsviktige medisiner, mat og annet gods som skal, og må, leveres innenfor bestemte tidsvinduer. Å snu opp-ned på dette er ikke praktisk mulig, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

E16 er også den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest. I løpet av en gjennomsnittlig vinter opplever transportnæringen regelmessig at det kun er dette alternativet som faktisk er åpent.

– Derfor vil stengingen i realiteten innebære at store deler av Vestlandet i perioder blir avstengt fra resten av landet. Det kan vi rett og slett ikke leve med, ei heller fra et samfunnsikkerhetsperspektiv, forteller Mo.

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER og HER

Kommentarer