Norsk innenriks flytrafikk falt med nesten fire prosent, mens utenlandstrafikken økte med 1.4 prosent i juli 2016. Mens utenlandstrafikken fortsatte veksten, preges totaltallene av nedgang i innenlandstrafikken. Unntaket er de største lufthavnene i Nord-Norge, med Tromsø i spissen, som har en markant økning i trafikktallene i juli, både på utland og innland.

Jasper Spruit (©otoerres)

Jasper Spruit (©otoerres)

Sammenliknet med fjoråret, gikk antall reisende på Avinors lufthavner i juli ned med 3,8 prosent på innland, mens utlandstrafikken økte med 1,4 prosent. Totalt reiste 4 662 316 passasjerer over Avinors lufthavner i juli. Dette er en tilbakegang på 1,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Ny passasjerrekord utenlands i juli

Nær 2,5 millioner passasjerer reiste mellom Avinors lufthavner og utlandet i juli. Dette er en vekst på 1,4 prosent fra 2015, og rekord i antall utenlandspassasjerer på Avinors lufthavner for en måned.

– Det er store forskjeller mellom de forskjellige utenlandsmarkedene. Tyrkia har hatt en nedgang på hele 38 prosent fra fjoråret. Passasjerene har i større grad valgt tradisjonelle reisemål som Spania og Hellas, som har hatt en økning på henholdsvis 18 og 10 prosent fra juli i fjor. Kroatia har også hatt sterk vekst med 18 prosent, og passerte i juli Tyrkia i antall passasjerer, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Reduksjon på innland, men fortsatt vekst i nord

Passasjertallet innenlands sank i juli med 3,9 prosent sammenlignet med fjoråret, men det fortsatt er vekst på de største lufthavnene i nord.

Av de ti største lufthavnene var det bare Tromsø (+5,7%), Bodø (+1,9%) og Oslo (+1,0 %) som hadde vekst totalt. På Stavanger lufthavn Sola falt antall passasjerer i juli med 11,2 %. I Bergen og Trondheim er trafikken redusert med henholdsvis 1,5% og 1%.

Kommentarer