Facebookaksjonen “NEI til flyseteavgift i Norge” har stø kurs mot 60.000 “likes” og puster snart regjeringspartiet Høyre i nakken. Aksjonen har allerede flere tilhengere enn både Venstre og Kr.F, samt partileder Trine Skei Grande tilsammen.

Ryanair har som en følge av flyseteavgiften sagt opp baseavtalen med Moss lufthavn Rygge. Det betyr trolig at flyplassen legges ned etter sommersesongen 2016. (ryanair.com)

Ryanair har som en følge av flyseteavgiften sagt opp baseavtalen med Moss lufthavn Rygge. Det betyr trolig at flyplassen legges ned etter sommersesongen 2016. (ryanair.com)

Søndag den 7. februar hadde “NEI til flyseteavgift i Norge” 57.419 “likes” og tallet har begynt å stige igjen – knappe to måneder før avgiften eventuelt trer i kraft.

Facebookaksjonen ble lansert i midten av desember 2015 og fikk hele 20.000 likes iløpet av de første tre dagene på nettet. To uker senere – ved utgangen av desember 2015, ble 40.000 passert og “NEI til flyseteavgift i Norge” hadde dermed flere “FB-likes ” enn partiet Venstre, partileder Trine Skei Grande og Kr.F til sammen. Nå begynner man å nærme seg regjeringspartiene Høyre (rundt 71.000) og Fr.P (vel 88.000).

Aksjonens Facebooksider finner du HER 

“NEI til flyseteavgift i Norge” er ikke den eneste FB-aksjonen mot flyseteavgiften.

Nei til økte flyavgifter” har 4055 “FB-likes”,  mens “Venner av Rygge”  kan skilte med godt 12.000.

Facebooksidene til de to aksjonene finner du HER og HER 

Tidligere saker:

Kommentarer