Totalt 635.224 passasjerer reiste over Bergen lufthavn Flesland i juni 2019 mot 605.213 samme måned året før. Det gir en økning på 4.8 prosent.

Bergen lufthavn Flesland har Vest-Norges lengste rullebane. Bane nr. to er under planlegging (Foto: Varde/Avinor)

Den norske innenrikstrafikken sto for den største økningen på Bergen lufthavn Flesland i juni. Antall reisende steg her med 6.7 prosent til 344.341, helikoptertrafikken offshore med tre prosent til 16.862 og utenrikstrafikken med tre prosent 267.808 passasjerer. Totalt reiste 635.224 over Flesland den første sommermåneden.

Avinor Oslo lufthavn fikk en passasjerøkning på 2.1 prosent til 2.751.676 i juni 2019. Her økte den norske innenrikstrafikken med 0.9 prosent, mens utenriks steg med tre prosent.

Stavanger lufthavn Sola fikk fremgang på både innenriks og utenriks, samt helikoptertrafikk offshore. Det ga en økning på 3.5 prosent til 413.325 reisende i juni 2019.

Trondheim lufthavn Værnes ble det en liten nedgang i juni måned. Antall passasjerer sank med 0.6 prosent til 418.961.

Totalt 5.239.612 passasjerer reiste over Avinors flyplasser i juni 2019 mot 5.184.622 samme måned året før. Det gir en økning på to prosent.

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER og HER

Kommentarer