Ett år etter at NHO satte delingsøkonomi på dagsorden med årskonferansen «Remix – det nye arbeidslivet», leverer nå det regjeringsoppnevnte utvalget sin rapport.

Utvalget foreslår blant annet:

*At det bør være obligatorisk for delingsøkonomiselskapene å rapportere inntekter fra oppdragene som formidles via de digitale plattformene.

*At Skatteetaten bør utvikle veiledning som klargjør regelverket om skatter og avgifter for aktører i delingsøkonomien.

*At plattformselskaper i delingsøkonomien skal dele overnattingsstatistikk med Statistisk sentralbyrå (SSB).

NHO Reiseliv-sjefen sier tiltakene er i tråd med innspillene fra reiselivet.

– Obligatorisk skatteinnrapportering har vært et sentralt krav fra oss. Det er viktig med klare, nasjonale regler der nye aktører betaler skatt på samme måte som det etablerte næringslivet. Regelen må være at hvis du leier ut en leilighet via en plattform som Airbnb, må du levere statistikk til statistikkstyresmaktene og skattedata til skattestyresmaktene, sier Kristin Krohn Devold.

Hun mener det må være enkelt å dele data med myndighetene.

– Norden har blant verdens mest digitaliserte skattevesen. Vi har mulighet til å gå i front og vise andre land hvordan gode digital løsninger kan bidra til økt konkurransekraft i næringslivet.

– Rapporten fra delingsøkonomiutvalget svarer på sentrale utfordringer. Nå er det viktig at rapporten ikke havner i en skuff, men at regjeringen følger opp og leverer raskt, sier Krohn Devold.

Kommentarer