Totalt reiste 1 603 822 passasjerer til eller fra Oslo Lufthavn i januar. Dette er 1,8 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Lufthansafly ved gaten på Oslo lufthavn. Utenriksflyene økte med 2,3 prosent , mens innlandstrafikken gikk ned i januar, og bidro til nedgang målt opp mot fjoråret. )bilde oslo lufthavn)

Lufthansafly ved gaten på Oslo lufthavn. Utenriksflyene økte med 2,3 prosent , mens innlandstrafikken gikk ned i januar, og bidro til nedgang målt opp mot fjoråret. )bilde oslo lufthavn)

I januar vokste rutetrafikken utlands til og fra Oslo Lufthavn med 2,3 prosent, samtidig som det var stor nedgang i antall charterpassasjerer. Totalt gir dette et uendret antall passasjerer på utenlandsreiser. Innlandstrafikken gikk ned med 2,7 prosent Innlandstrafikken gikk ned med 3,7 prosent.

– Det er en økning på nye utenlandsruter og ruter med kapasitetsvekst, som Dubai, Frankfurt, Orlando og Madrid. Samtidig kan nedskjæringer i oljebransjen ha bidratt til at vi ser en stor nedgang på ruten til Stavanger, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

– Målsetningen vår er å øke kapasiteten og rutetilbudet på Oslo Lufthavn, og vi håper dette kan bidra til å bremse eller snu nedgangen vi hadde nå i januar, avslutter Hasaas.

Antall flybevegelser ved Oslo Lufthavn gikk ned med 7,3 prosent.

Kommentarer