Sogn og Fjordane og Nordland er de mektigste fylkene i norsk samferdselspolitikk. Statsråder fra de to fylkene har styrt Samferdselsdepartementet i 27 av de 74 årene som er gått siden opprettelsen i 1946. På de neste plassene kommer Oslo og Hordaland med tilsammen 18 år i sjefsstolen. Agderfylkene, Telemark, Oppland, Vestfold og Østfold har så langt (per 24. januar 2020) ikke hatt noen statsråder i samferdselssektoren.

Tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen fra Bryne i Rogaland ledet Samferdselsdepartementet i perioden 2013 – 2018. Han gikk av i august 2018 for å flytte til USA (foto: ©otoerres)

Norske samferdselsministre 1946-2018

Nils Langhelle, AP, Hordaland (Gerhardsen 2/1946-51 og Torp 1951-52 )

Jakob Martin Pettersen, AP, Hordaland (Torp 1952-55)

Kolbjørn Varmann, AP, Nordland (født i Sogn og Fjordane) (Gerhardsen 3/1955-60)

Trygve Bratteli, AP, Oslo (født i Vestfold) (Gerhardsen 3 /1960-63 og Gerhardsen 4/1963-65)

Lars Leiro, SP, Hordaland (Lyng, 1963)

Erik Himle, AP, Oslo (Gerhardsen 4/1964-65)

Håkon Kyllingmark, Høyre, Nordland (Borten 1965-71)

Reiulf Steen, AP, Oslo (Bratteli 1/1971-72)

John Austrheim, SP, Sogn og Fjordane (Korvald 1972-73)

Anne Marie Lorentzen, AP, Finnmark (Bratteli 2/1973-76)

Ragnar Christiansen, AP, Buskerud ( Nordli 1/1976-78

Asbjørn Jordal, AP, Møre og Romsdal (Nordli 1/1978-79

Ronald Bye, AP, Oslo (Nordli 1 og Harlem Brundtland 1/1979-81)

Inger Koppernæs, Høyre Møre og Romsdal (Willoch 1/1981-83)

Johan J. Jakobsen, SP Nord-Trøndelag (Willoch 2/1983-86)

Kjell Borgen, AP Hedmark (Harlem Brundtland 2/1986-88)

William Engseth, AP Troms (Harlem Brundtland 2/1988-89)

Lars Gunnar Lie, Kr.F Sogn og Fjordane ( Syse 1989-90)

Kjell Opseth, AP, Sogn og Fjordane (Harlem Brundtland 3/1990-96)

Sissel Rønbeck, AP, Oslo (Jagland 1996-97)

Odd Einar Dørum, Venstre, Sør-Trøndelag (Bondevik 1/1997-99)

Dag Jostein Fjærvoll, Kr.F, Nordland (Bondevik 1/1999-2000)

Terje Moe Gustavsen, Ap, Akershus (Stoltenberg 1/2000-2001)

Torild Skogsholm, Venstre, Nordland (Bondevik 2/2001-2005)

Liv Signe Navarsete, SP, Sogn og Fjordane (Stoltenberg 2/2005 – 2009 )

Magnhild Meltveit Kleppa, SP, Rogaland (Stoltenberg 3/2009 – 2012)

Marit Arnstad, SP, Nord-Trøndelag (Stoltenberg 3/2012 – 2013)

Ketil Solvik-Olsen, Fr.P, Rogaland (Solberg 1/ 2013 – 2018) (Solberg 2/2018 – 2018)

Jon Georg Dale,  FrP, Møre og Romsdal (Solberg 2/ 2018 – 2020)

Knut Arild Hareide, Krf, Vestland fylke (tidligere Hordaland)  (Solberg 4/ 2020)

Følgene fylker har “styrt” samferdselspolitikken i Norge siden 1946:

 • Nordland 16 år
 • Sogn og Fjordane 10 år
 • Oslo ni år
 • Hordaland ni år
 • Rogaland åtte år
 • Møre og Romsdal seks år
 • Nord-Trøndelag fire år
 • Finnmark tre år
 • Buskerud to år
 • Hedmark to år
 • Sør-Trøndelag to år
 • Troms ett år
 • Akershus ett år

Norske statsministre i perioden (1946-2020):

Einar Gerhardsen, AP- Arbeiderpartiet
Oscar Torp, AP
John Lyng, Høyre
Per Borten, SP-Senterpartiet
Trygve Bratteli, AP
Lars Korvald, Kr.F- Kristelig Folkeparti
Oddvar Nordli, AP
Gro Harlem Brundtland, AP
Kåre Willoch, Høyre
Jan P. Syse, Høyre
Torbjørn Jagland, AP
Kjell Magne Bondevik, Kr.F
Jens Stoltenberg, AP
Erna Solberg, Høyre

Denne saken er en oppdatert utgave av en artikel som først ble publisert i boarding.no for rundt 15 år siden. Publiseringen skjer med artikkelforfatters tillatelse 

Kommentarer