Nordmenn er mer redde for at Corona skal ramme ferien, enn hva de er for krig, naturkatastrofer og terror. Det viser en undersøkelse som Kantar har gjort for If og Europeiske Reiseforsikring. Men overraskende nok avslører den også at 400.000 av oss er mer redd for de praktiske effektene, enn det å bli smittet av selve sykdommen.

Badestrand - Syden - Illustrasjon - Dronebilde - If/Europeiske
Mange nordmenn er redde for at koronaviruset skal ødelegge sommerferien. Men paradoksalt nok er det de praktiske og økonomiske konsekvensene som skaper mest bekymring – ikke frykt for den lunefulle sykdommen. (Bildekilder: If/Europeiske)

Det å havne i isolasjon i utlandet er nordmenns største frykt foran årets sommerferie. Hele 69 prosent av de spurte svarte dette i If sin ferske undersøkelse rundt ferievaner.

Frykten for Korona-isolasjon følges tett av risikoen for å havne i karantene ved hjemkomst (66 prosent). Først på tredjeplass kommer en tradisjonell feriefrykt – nemlig den politiske situasjonen i det landet man reiser til.

– Det er bemerkelsesverdig at ferieplanleggingen i størst grad påvirkes av frykten for isolasjon og karantene på grunn av koronasituasjonen, og at selve frykten for å bli smittet er nede på fjerdeplass, sier If og Europeiske sin reiseekspert Andreas Bibow Handeland.

Andreas Bibow Handeland - kommunikasjonsrådgiver - If - Europeiske Reiseforsikring
Andreas Bibow Handeland (Foto: Benjamin A. Ward/If)

Åpner opp for sydenturer

Den 10. juli kommer FHI-kartet som viser hvor smitten er under kontroll, og UD dermed opphever sine reiseråd f.o.m. 15. juli. Reiseforsikringen vil da gjelde som normalt, og feriesultne nordmenn kan sette seg på flyet til sydligere breddegrader.

– Det kan virke som nordmenn ikke frykter koronasmitte så mye som man kanskje burde. For mange kan det være en større belastning å bli smittet og syk, enn å oppleve isolasjon eller karantene. Vi vil sterkt oppfordre nordmenn som reiser på utenlandsferie etter 15. juli om å overholde smittevernregler, slik at vi får fortsatt den nasjonale dugnaden for å stoppe viruset. Vi vil selvsagt gi våre kunder bistand i områder UD åpner opp for, men det viktigste er fortsatt å unngå å ta med smitte hjem, sier Handeland.

Tallene viser at frykten øker jo eldre vi blir. 51 prosent blant de spurte, som er under 30 år gamle, frykter viruset. Til sammenligning svarer hele 67 prosent blant 60-åringene det samme.

– Det å bli smittet er én ting, men det å dra med smitte hjem til Norge medfører risiko for andre sårbare grupper. Derfor har det vært et viktig standpunkt for If å gjennom hele pandemien stå bak myndighetenes reiseråd, noe vi også vil gjøre når UD åpner opp for nye destinasjoner f.o.m. den 15. juli, sier Handeland.

Undersøkelsen viser også en økning av folk som føler på «flyskam» i forhold til fjoråret. Norgesferie blir det nok på de fleste av oss uansett, men så mye som én av tre nordmenn ser ifølge undersøkelsen an sommerværet før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

Fortsatt endel nordmenn på ferie uten reiseforsikring

Tre av fire nordmenn på ferie har helårs reiseforsikring, og for de som reiser utenfor Skandinavia er tallet har åtte av ti. I denne gruppen opplyste imidlertid fem prosent at de ferierer uten noen form for reiseforsikring, eller kun med et europeisk helsetrygdkort.

– En reiseforsikring er like mye en fritidsforsikring, som gjelder både i utlandet og her hjemme i Norge. I praksis dekker den uforutsette hendelser fra det øyeblikket du forlater din egen hjemmeadresse, med unntak av på studie- eller arbeidssted. En reiseforsikring dekker også en rekke ting en innboforsikring ikke tar, for eksempel avbestilling av reise, forsinkelser, hjemreise ved sykdom i nær familie og lignende. I tillegg er dekningen for skader og tap av personlige eiendeler vesentlig høyere, sier Handeland.

– For folk flest gir reiseforsikringen en ekstra trygghet uansett om man skulle ha store ferieplaner, eller om man tar ferien litt på sparket her hjemme, sier reiseekspert i If og Europeiske, Andreas Bibow Handeland.

Flere relaterte saker finner du HERHERHER og HER

Fakta om undersøkelsen:

Målingen ble gjort i tidsrommet mellom 28. april og 7. mai 2020. Resultatene gir et representativt bilde av nordmenn mellom 16 og 67 år som har vært på ferie (privat) i løpet av det siste året. NB: I motsetning til mange andre publiserte målinger som ofte er knyttet til besøk eller bruk av bestemte websider o.l.

Målgruppen er 92 % av befolkningen (i aldersgruppen). Det ble gjort 1.003 intervjuer, hvorav 615 hadde reist utenfor Skandinavia.

Intervjuene er gjennomført pr. web (GallupPanelet) av Kantar på vegne av If og Europeiske Reiseforsikring.

kilder: if forsikring, europeiske reiseforsikring, kantar

Kommentarer