Teknologi forandrer betalingsvanene våre raskere enn noen gang. En ny undersøkelse om nordmenns betalingsvaner på nett og mobil, gjennomført av NORSTAT på vegne av MasterCard, bekrefter dagens store trend: Norske forbrukere krever forenkling. Særlig gjelder det de under 30 år.

– Den digitale og fysiske verden flyter mer og mer sammen. Det fører til at forbrukeratferden forandrer seg og at nye shoppingmønstere skapes. For å møte forbrukernes behov for smarte betalingsløsninger i en stadig mer oppkoblet verden, er vi nødt til å følge denne utviklingen tett” sier Mats Taraldsson, sjef for forretningsutvikling i MasterCard Norden og Baltikum.

Tall fra Norges Bank viser en ekstrem økning i netthandelen de siste årene. Fra 2007 til 2014 økte antall transaksjoner med 395%.[1] Bare fra 2013 til 2014 økte bruken av norske kort på nett med hele 21 prosent. MasterCards undersøkelse viser at kortbetaling er den mest populære betalingsmetoden: 53 prosent angir at de har betalt med kort på nettet det siste året. Undersøkelsen viser også at handel med mobil skyter fart: En av tre nordmenn betaler nå med mobiltelefonen sin på nett. For de under 30 år er andelen hele 50 prosent.

Det finnes også forskjeller mellom aldersgruppene når det kommer til hva som oppleves problematisk med nettbetalinger. De under 30 år opplevde i større utstrekning problem med å betale på nett (69%) sammenliknet med de over 50 år (53%). Videre synes nesten tre ganger så mange av de yngre, sammenlignet med de eldre, at det er slitsomt å skrive inn all kort- og leveringsinformasjon når de handler på nett.

Undersøkelsen viser at norske forbrukere anser lang tidsbruk ved å skrive inn kort- og leveringsdetaljer som en av de største hindringene for å betale på nett. Nesten halvparten av respondentene (47%) oppgir at de selv har avbrutt kjøp på nettet det siste året. Hver tredje nordmann (33%) ville handlet mer over nett dersom det var enklere.

En tredjedel (31%) av respondentene trekker frem tekniske hindringer, som problemer med bankbrikke og passord, som hovedårsak til at kjøp over nett avbrytes.

– Vi ser en stadig økning av kjøp på internett i Norge. I dagens digitale samfunn er forbrukerne mobile. De ønsker tjenester som gjør at de kan shoppe smidig, trygt og enkelt. Det er et høyt tempo i markedet og forbrukerne stiller stadig høyere krav til effektive løsninger, uavhengig av hvor og når betalingen finner sted”, forklarer Taraldsson i MasterCard.

Lenker

[1] Fra 23,3 millioner transaksjoner i 2007 til 115,3 millioner transaksjoner i 2014

Kommentarer