Den norske staten har solgt seg helt ut av flyselskapet SAS. Salget ble gjort ved en auksjonsprosess tirsdag kveld. Staten fikk i underkant av  600 millioner kroner for sin nesten 10 prosent store eierandel i flyselskapet. Kjøpere er norske og utenlandske investorer. 

SAS Boeing 737-700 (foto: ©otoerres)

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sine 37,8 millioner aksjer i SAS AB for rundt 597 millioner kroner. Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om morgenen 27. juni 2018 solgte den norske stat 37,8millioner ordinære aksjer i SAS AB. Dette tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet.

Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess gjennomført kvelden 26. juni. Prisen per aksje ble fastsatt til 17,25 svenskekroner. Staten mottar totalt om lag 597 millioner norske kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet.

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for å ytterligere forbedre sin konkurranseposisjon. Vi mener dette er et godt tidspunkt å selge seg ut av selskapet på, sier Røe Isaksen.

Staten har siden 2014 klassifisert SAS som et kategori 1-selskap. Det innebærer at staten ikke har hatt andre mål for eierskapet enn det rent forretningsmessige, altså høyest mulig avkastning over tid. Regjeringen har i hele denne perioden hatt fullmakt til å selge seg ut av selskapet.

Flere saker om flyselskapet SAS finner du HER 

Les også: 23 millioner SAS-aksjer solgt torsdag morgen (oktober 2016) – Norge og Sverige selger statlige SAS-aksjer (oktober 2016) – – Den danske staten bør vurdere kjøp av SAS-aksjer” (oktober 2016)

Kommentarer