Norwegian Competence Centre Helicopter (NCCH) er valgt av Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) for levering av simulator og kurs-tjenester for helikoptertypen H135 og H145 ved Stavanger Lufthavn ved Sola. – Samarbeidet med NCCH og RST om simulatortrening vil forbedre kvaliteten på ambulansehelikoptertjenesten i Norge . Vi ser frem til et langvarig og godt samarbeid med NCCH i årene fremover”, sier administrerende direktør Lars Kobberstad i NLA AS.

H145 opererer blant annet på basen i Evenes. (foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Selve simulatoren vil bli bygget av Reiser Simulation and Training (RST) og være en state of the art, roll on/roll off – Full Flight Level D Simulator for å understøtte NLA AS og deres piloter og redningsmenn.

Lars Kobberstad (norskluftambulanse.no)

Helikoptersimulatoren vil støtte to helikopterplattformer og skape et verdensledende system for trening innen luftbåren akuttmedisin, basert på norske krav fra den statlige luftambulansetjenesten. Det er satt meget strenge krav til norsk database med innlagte trenings-scenarier for hele helikoptercrewet.

Etablering av en norsk simulator er ett av tiltakene for å heve den operative sikkerheten i luftambulansetjenesten i Norge, og som ble vektlagt ved tildeling av kontrakten til NLA AS. I pressemelding fra Luftambulansetjenesten 30. juni heter det: “Med ny og bedre simulator på plass får våre mannskap regelmessig trening i å fly svært krevende oppdrag i de områdene av landet de flyr i til daglig.  Realistisk simulatortrening under norske forhold er ett av våre viktigste tiltak for økt sikkerhet. Det sier operativ rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen.”

Simulatoren ved Stavanger lufthavn Sola skal være klar for trening fra april 2018.

Administrerende direktør i NCCH, Ole Petter Bakken sier i en kommentar at:

– Vi er ydmyke for å få være med på denne reisen sammen med NLA AS og deres profesjonelle organisasjon. Helikopterpiloter i NLA opererer under særdeles krevende og utfordrende forhold i vår norske topografi. Sammen med RST og andre partnere, skal NLA AS få den beste helikoptertreningen som kan leveres innen luftbåren akuttmedisin i dag. I tillegg ser vi frem til åsamarbeide med andre nordiske og Internasjonale helikopteroperatører innen luftbåren akuttmedisin, for å videreutvikle den beste totale crewtreningen i dette markedet.»

 

Kommentarer