Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Pilotforbund, Carl Gilbert Rego, sier det nå er grunn til å tro at sikkerheten for helikopteroperasjoner offshore vil bli opprettholdt på dagens nivå. Han sier opplysningsarbeidet som har vært gjort sammen med resten av bransjen har fungert.

Rego, som selv er helikopterpilot offshore, sier det norske regelverket for helikopteroperasjoner offshore har vært ulykkesfritt fra 1997, med unntak av den tragiske ulykken på Turøy.

— Dagens beslutning fra regjeringen er gledelig og vil hindre at helikopterselskap fra et hvilket som helst land i Europa kan påta seg offshoreflygninger. Norske luftfartsmyndigheter har med denne beslutningen fortsatt kontroll, sier han.

Offshoreoperasjoner er krevende og regjeringens beslutning vil ifølge Rego nå føre til at norske sikkerhetsregler kan videreføres.

— Norsk Pilotforbund, som organiserer de fleste offshorepilotene, vil aktivt bidra i det videre sikkerhetsarbeidet sammen med selskapene og norske myndigheter. Beslutningen som regjeringen nå har tatt vil føre til at vi fortsetter den kontinuerlige forbedring av sikkerhetsarbeidet, sier Rego.

Innføring av felles felleseuropeiske regelverk ville ifølge Rego ført til at ansvaret for norsk sikkerhet offshore delvis ville blitt overført til andre lands tilsynsmyndigheter.

— Konsekvensen av å innføre felles felleseuropeiske regelverk ville vært at utenlandske firma og tilsynsmyndigheter ville fått et betydelig ansvar for helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Dette uten kompetanse, nærhet og eierskap, sier Rego.

Luftfartstilsynet har selv pekt på utfordringene dersom regjeringen hadde valgt en annen løsning, der helikopterselskaper villet kunne fly personell på norsk sokkel uten norsk driftstillatelse.

— Vi vil i tiden fremover ha dialog med Luftfartstilsynet og luftfartsdirektør Lars Kobberstad. De advarte tidligere om at selskaper med AOC fra andre EU/EØS-land ville kunnet operere innenfor norske områder dersom norske myndigheter innførte et felles felleseuropeiske regelverk. Denne frykten kan nå slippe taket og arbeidet vi har gjort sammen med andre fagforeninger og ansvarlige myndigheter i denne saken ser ut til å ha blitt løst på en god måte, sier Rego.

Kommentarer