En samlet flybransje jobber for å få på plass et felles europeisk regelverk for dronebruk. André Skandsen leder arbeidet i Norsk Pilotforbunds flysikkerhetskomité og er bekymret for sikkerheten til bemannede luftfartøy i både kontrollert og ukontrollert luftrom.

Norsk Pilotforbund er en del av Parat og består av over 1600 piloter og dermed Nordens overlegent største forbund.

— Sammen med den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart ICAO ser vi en voldsom vekst i både kommersiell- og privat bruk av droner. Det ønskes samtidig større tilgang til luftrommet, inkludert luftrom som trafikkeres av kommersielle luftfartøy. Den siste tids hendelser i nærheten av europeiske flyplasser eller i nærheten av lavtflygende helikopter er eksempler på utfordringene vi møter, sier Skandsen.

Fritt salg uten registreringsplikt

I Norge har Luftfartstilsynet utarbeidet et regelverk som er publisert på dronelek.no, der det også finnes regler for kommersielle aktører.

— Problemet vi i flysikkerhetskomitéen ser er at selv store droner er i fritt salg, det er ingen registreringsplikt, ingen felles europeiske regler og kjennskapen til de nasjonale reglene er i mange tilfeller fraværende. Vi ønsker et felles juridisk regelverk og myndighetenes bistand til å gjennomføre nasjonale kampanjer, sier Skandsen.

Han sier den teknologiske utviklingen åpner for en rekke praktiske og nyttige tjenester knyttet til droneaktivitet.

— Som piloter er vi opptatt av at teknologien brukes på en sikker måte, samtidig som det oppfordres til fornuftig bruk av droner. For å oppnå dette må slik virksomhet inkludere egnet godkjenning av dronepiloten, samt godkjenning for kommersiell dronevirksomhet. Det må også etableres et kontrollorgan hos nasjonale luftfartsmyndigheter, sier Skandsen.

Potensielt fatale konsekvenser av en kollisjon

Manglende innsikt i sikkerhetsrelatert risiko er ifølge Skandsen spesielt knyttet til hvilke konsekvenser en kollisjon mellom en drone og et bemannet luftfartøy kan ha, uavhengig om det dreier seg om fly eller helikopter.

— I vårt arbeid har vi kommet frem til syv krav vi mener må innføres av europeiske luftfartsmyndigheter:

1.
Omfattende informasjonskampanje overfor publikum, hobbypiloter og kommersielle kunder.
2. Registrering av alle droner
3. Obligatorisk opplæring og sertifisering
4. Begrensninger i teknisk ytelse (risikoen for kritisk luftrom, terreng og bygninger kan reduseres betydelig ved hjelp av innebygd geografisk begrensning og begrensning av høyde/avstand).
5. Der det er mulig må også antikollisjonsteknologi vurderes. De innebygde begrensningene må kunne kompensere for pilotens manglende kompetanse.
6. Forskning knyttet til hvilke konsekvenser kollisjoner mellom droner og bemannede luftfartøy faktisk kan få.
7. Integrering av hobbydroner i nasjonalt regelverk for modellfly, lignende Luftfartsverkets modell.
8. Mer effektiv håndheving enn i dag.

I tillegg til at Norsk Pilotforbund støttes jobben med innføring av et felles europeisk regelverk av følgende luftfartsorganisasjoner:

•
Airlines for Europe (A4E)
• Airports Council International Europe (ACI EUROPE)
• Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)
• European Cockpit Association (ECA)
• European Helicopter Association (EHA)
• European HEMS and Air Ambulance Committee (EHAC)
• European Regions Airline Association (ERAA)
• European Transport Workers’ Federation (ETF)
• International Air Carrier Association (IACA)
• International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA)
• International Air Transport Association (IATA)
• International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA)
• International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATCA)

Kommentarer