Daglig kjører 130 000 bilister i ruspåvirket tilstand på norske veier, viser tall fra Folkehelseinstituttet.  Rus er årsaken til halvparten av dødsulykkene i trafikken. – Dette er alvorlige tall som krever handling, sier Lars M. Johnsen leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Lars M. Johnsen (bilde: transportarbeider.no)

Norsk Transportarbeiderforbund har vært positive til innføringen av alkolås i busser og annen yrkestransport.

– Dette gjorde vi for å gi en sikkerhet og garanti for passasjerer og andre veifarende. Det er ingen grunn til å tro at kjøring i ruspåvirket tilstand har vært et problem innen yrkestransporten i Norge, tvert i mot, sier Johnsen.

– Våre rapporter har hele tiden vært at sjåførene overholder pålegget om pliktmessig avhold før tjenesten. Derfor tyder alt på at kjøringen i ruspåvirket tilstand skjer blant privatbilistene, fortsetter han.

Norsk Transportarbeiderforbund reagerer på samferdselsminister Ketil Solvik Olsens uttalelse til NRK i går om at “Det er viktigst at vi starter der skaden kan være størst, så får vi ta samfunnsdebatten om andre kjøretøy når vi ser hvordan det virker.” Med sin uttalelse henger han ut en yrkesgruppe uten å ha grunnlag for dette i statistikk. Norsk Transportarbeiderforbund mener det er viktig å ta onde ved roten og sette inn tiltak der det gir resultater. Derfor støtter forbundet Trygg Trafikk forslag om å innføre alkolås i alle biler. Det er først da det vil gi virkning og gi en veitrafikk uten sjåfører i ruspåvirket tilstand.

Kommentarer