Norske reisehjerter banker for de nærmeste destinasjonene. Det viser en ny undersøkelse av nordmenns reisevaner og deres inntrykk av 101 reisemål, hvor Skottland ender på en klar førsteplass. Faktisk er Australia det eneste ikke-europeiske reisemålet på topp 10. Likevel drømmer vi ofte om å reise lenger, og vi har i stigende grad fått øynene opp for fjernere reisemål som for eksempel Dubai og Japan.

Island er beste nordiske land med en tredjeplass på lista. Bildet er fra The Blue Lagoon (©otoerres)

Europeiske reisemål er de mest populære blant norske reisende. Det viser en ny nordisk undersøkelse av inntrykket nordmenn har av 101 forskjellige destinasjoner. Skottland har det beste imaget, etterfulgt av Italia, Island, Danmark og Portugal, som til sammen utgjør topp 5. Det mest populære ikke-europeiske landet er Australia, som ligger som nummer 8 på listen. I tillegg er både USA og Canada med på topp 20.

Fremgang for europeiske og naturskjønne reisemål

Selv om USA fortsatt er blant nordmenns 20 favorittreisemål, har destinasjonen gått nedover på listen de seneste årene. Sammenligner man med undersøkelsen i 2015, var USA, som i år er nummer 18 på listen, den gangen på førsteplass.

Skottland har derimot kravlet opp fra sjuende- til førsteplass, mens Australia er gått fra 16. til 8. plass. Portugal og Irland er også blant landene som klatrer mest. I 2015 var disse reisemålene på henholdsvis 10. og 13. plass, mens de i år inntar femte- og sjuendeplassen.

Henrik Koch (bildekilde: nordic travel rep/related.dk)

– Generelt viser årets analyse at de tradisjonelle europeiske destinasjonene har et bedre image enn de oversjøiske reisemålene. Det kan henge sammen med at nordmenn reiser mer og mer, og drar på flere helgeturer enn tidligere. Dette øker kjennskapen til europeiske destinasjoner, som dermed får en høyere image-vurdering enn andre. Samtidig tyder det på at nordmenn i økende grad foretrekker destinasjoner med skjønn natur – som Skottland, Irland og Australia,» forklarer Henrik Koch, direktør i Related, som står bak undersøkelsen utført av A&B Analyse. Hvordan imageverdien regnes ut, ser du nederst.

På jakt etter opplevelser og kultur

Selv om de nære reisemålene generelt har det beste imaget, tyder ting på at nordmenn likevel i økende grad får øynene opp for fjerne, eksotiske reisemål: Hvis man ser på kjennskapen til de ulike destinasjonene, har spesielt Dubai og Japan opplevd stor fremgang de seneste årene. Antallet nordmenn som angir at de kjenner til reisemålet Dubai, er i årets undersøkelse 65,6 prosent, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent siden 2016. For Japan er kjennskapsgraden steget fra 58,7 prosent i 2016 til hele 71,1 prosent i 2018.

– Vi kan se i undersøkelsen at 56 prosent reiser på ferie for å få nye opplevelser, og 19 prosent angir at de desidert søker nye kulturelle opplevelser. Det er nok en del av forklaringen på at flere får øynene opp for den type reisemål, vurderer Henrik Koch.

Utendørs landsbyrestaurant i Italia (©otoerres)

Drømmer om fjerne strøk

Når nordmenn drømmer om hvor de skal reise, er kursen også satt mot fjernere reisemål – og New Zealand og Australia er drømmedestinasjonene: Blant alle nordmenn som ennå ikke har besøkt disse landene, svarer 42,9 prosent at de gjerne vil besøke New Zealand, mens andelen for Australia er 41 prosent. For Island er den andelen 39,7 prosent, mens den for Maldivene og Japan, som også er på topp 5, er henholdsvis 39,3 og 38,7 prosent.

– Disse tallene sier noe om hvor stort potensial destinasjonene har for å tiltrekke seg nye besøkende. Og at over 40 prosent av alle nordmenn som ennå ikke har besøkt henholdsvis Australia og New Zealand, gjerne vil besøke landene, viser jo at det er attraktive reisemål – selv om image-rangeringen for New Zealands vedkommende er falt fra 24. til 34. plass de seneste tre årene, forklarer Henrik Koch, som understøtter poengene sine med en titt på andelen besøkende som kan tenke seg å dra tilbake:

– 67 prosent av nordmenn som har besøkt Australia, kunne godt tenke seg å dra tilbake – for New Zealand er andelen 47,2 prosent. Det er svært høyt. Men det er Thailand og Skottland som klatrer mest, da henholdsvis 76,4 og 75,7 prosent av nordmenn som har besøkt disse reisemålene, godt kunne tenke seg å besøke dem igjen. Det tyder på at destinasjonene har levd opp til nordmennenes forventninger og ønsker, og at de føler at det er flere opplevelser å få med seg der, avslutter han.

*tallet lengst til høyre angir destinasjonenes plassering på image-listen i 2015. (kilde: related.dk) Klikk for å se større versjon av bildet.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utarbeidet av PR-byrået Related i samarbeid med det anerkjente analysebyrået A&B Analyse. 4138 nordiske reisende fordelt representativt i Sverige, Danmark, Norge og Finland, har svart på en rekke spørsmål om egne ferievaner – blant annet hvordan de bestiller ferien, hvor de gjerne vil reise, hvordan de oppfatter en lang rekke land og storbyer, hvilke fasiliteter som er de viktigste ved valg av reisemål osv. Undersøkelsen gjennomføres hvert år.

Image-indeksen er utregnet på bakgrunn av respondentenes vurdering av hver enkel destinasjon. Verdiberegningen er foretatt med utgangspunkt i to dimensjoner: bevissthet og attraktivitet. Jo bedre man kjenner en destinasjon, og jo høyere man verdsetter den – jo høyere imageverdi. Beregningen omfatter flere målepunkter, hvor det blant annet tas høyde for hvorvidt erfaringene er basert på et besøk på reisemålet eller en «udokumentert» vurdering. Utregningen gir en image-verdi som gjør det mulig å rangere de vurderte destinasjonene i forhold til hverandre. Jo høyere verdi, jo bedre image.

 

Kommentarer