Norsk Cockpitforbund politianmelder Norwegian for brudd på utlendingeloven. Bakgrunnen er selskapets bruk av ikke EU/EØS besetninger på sine norskeregistrerte Dreamlinere.

LO-medlemmet NCF-Norsk Cockpit Forbund, som blant annet organiserer de 312 pilotene i Norske SAS-flygeres forening, vil politianmelde Norwegian for brudd på utlendingeloven, skriver danske check-in.dk

Les også: SAS-piloter vurderer politianmeldelse mot Norwegian (19. august 2015)

Fungerende NCF-leder Rune Sundland sier til flere medier at forholdet er både kjent og erkjent av de involverte partene. De har nå fått et best mulig overblikk over hvor saken står i den offentlige forvaltning og vil iløpet av denne uken gå til politiet med en anmeldelse.

Stridens kjerne er Norwegian bruk av personale fra land utenfor EU/EØS på norskregistrerte langdistansefly. Selskapet får ikke bruke sine irsk registrerte fly på USA så lenge det irske datterselskapets søknad om permanent flytillatelse er til behandling hos amerikanske myndigheter. Seks av Norwegians åtte Dreamlinere ble i juni 2015 derfor omregistrert til Norge.

Norsk Cockpitforbund mener at norske fly er å oppfatte som norsk territorium og at landets utlendingelov derfor bør gjelde ombord i flyene.

Det betyr – ifølge NCF, at alle ikke-europeere som jobber på norske fly skal ha arbeidstillatelse for å lande i Norge, overnatte på hotell og fly videre. En stor del av Norwegians langdistansepersonale kommer fra USA og Thailand.

Norwegian har på sin side varslet en rettsak mot den norske staten dersom man fastholder den tidligere regjeringens (Stoltenberg 2 ) fortolkning av utlendingeloven fra 2013. Det var denne som tvang selskapet til å opprette et datterselskap i Irland, samt registrere Dreamlinerflyene på irsk register.

Tidligere saker: 

kilder: check-in.dk, standby.dk, dagbladet.no 

Kommentarer