Ansatte og ledelsen i Norwegian ber stortingspolitikere og regjering om likebehandling og løsninger som kan redde hele norsk luftfart. Tillitsvalgte ber i et felles opprop om ytterligere støtte til en kriseutsatt bransje.

Norwegian - Boeing B 787 - Dreamliner - B 737-800 - langtidslagring - Stavanger lufthavn - Sola
Mellom 20 og 30 Norwegianfly av typene Boeing 737-800 og 787 Dreamliners står i langtidsopplag på Stavanger lufthavn Sola (foto: ©otoerres)

Leder for pilotene i Norwegian (NPU), Alf Hansen, sammen med leder for Norwegian Kabinforening, René-Charles Gustavsen, leder for Lederne, Lasse Holm, Leder for Ledelse og Teknikk, Ramon Carl de Jesus, Leder for Handel og Kontor, Hilde Nyberg Loe og leder for Norsk Flytekniker organisasjon, Christoffer Brurud, minner norske politikere om hvor viktig Norwegian er for norsk luftfart.

– Norwegian får ikke støtte fra regjeringene i Sverige og Danmark. Den norske stat har gitt støtte både til Norwegian og SAS. Ser vi utover Skandinavia bevilger alle landene økonomisk hjelp til flyselskapene. Luftfart er en kritisk faktor for infrastruktur og helt nødvendig for å få et samfunn og næringsliv til å fungere, sier Alf Hansen.

Hovedmålet må være å få på plass en økonomisk stabiliseringspakke for alle de norske flyselskapene.

– Norsk luftfart trenger hjelp. Parat og vi som jobber i norsk luftfart er opptatt av å finne en løsning for alle flyselskapene i Norge og ikke bare SAS, slik LO og Norsk Flygerforbund tidligere har bedt om. Det må komme mer penger til hele luftfarten, gjerne med krav og vilkår som sikrer at pengene brukes på best mulig måte i Norge, sier de tillitsvalgte.

SAS har tirsdag fått en redningspakke fra Sverige og Danmark.

– Alle tre selskapene er viktige for Norge, innbyggerne og næringslivet. Det er svært store forskjeller på statsstøtte og garantier mellom europeiske selskap. Dersom Norwegian konkurreres ut som følge av høyere støttenivå til våre nærmeste konkurrenter kan Norge sitte igjen med et svekket rutetilbud og monopolpriser, sier René-Charles Gustavsen.

Norwegian har behov for mer hjelp dersom selskapet skal overleve.

– Norwegian trenger støtte fra norske myndigheter for å komme igjennom korona-krisen, for å opprettholde et godt tilbud til næringslivet og befolkningen som har behov for å flytte seg over store avstander i et langstrakt land som Norge. Og vi trenger støtte for å redusere konkurransevridningen og for å hindre monopol, sier de seks Norwegian-tillitsvalgte.

Ansatte i Norwegian har ingenting imot at myndighetene legger inn forutsetninger for en økonomisk stabiliseringspakke.

– Vi ønsker å jobbe for norske og skandinaviske arbeidsplasser, ikke at flere jobber skal plasseres i utlandet. Det kan også legges føringer for miljøutviklingen for luftfarten. Det eneste vi ikke har råd til er å miste helt nødvendig norsk infrastruktur, understreker de tillitsvalgte.

Kommentarer