NHO Reiseliv og Fellesforbundet lanserer i fellesskap kampanjen #NotOnTheMenu for å bekjempe seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder.

En samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside i reiselivsnæringen ble allerede i vår enig om å samarbeide for å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.

Budskapet i #NotOnTheMenu-kampanjen er krystallklart. (kilde: fellesforbundet/nho reiseliv)

– Julebordsesongen er i full gang. Dette er en hyggelig høytid, men dessverre kan det være større sjanse for å bli utsatt for seksuell trakassering når det er mye alkohol involvert, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Serveringspersonalet er ikke på menyen. Dette viktige budskapet håper vi at alle festglade nordmenn tar med seg inn i julebordsesongen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Et arbeidsgiveransvar

Arbeidsgivere, kolleger og arbeidstakere har et felles ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Hovedansvaret for å hindre trakassering ligger imidlertid hos arbeidsgivere.

– Arbeidsgivere har en lovbestemt plikt å sikre et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Det må være lav terskel for å melde ifra til leder dersom man opplever seksuell trakassering, og lederen må ta det seriøst og ta tak i det umiddelbart, sier Krohn Devold.

– Våre folk der ute er ikke trygge før alle arbeidsgivere tar dette på ramme alvor. Det er derfor gledelig at NHO er så tydelige. Samtidig er det ikke tvil om at denne kampanjen også er en klar oppfordring til alle gjester, sier Eggum.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet vil seksuell trakassering til livs. (Foto: Morten Løberg og Per Sollerman)

— Snakk om temaet!

Fellesforbundet og NHO Reiseliv oppfordrer både ansatte og ledere i hotell, servering og uteliv til å ha et særlig søkelys på trivsel og sikkerhet i julebordstiden.

– Det er viktig at ledere forbereder de ansatte på den perioden de går inn i. Snakk om temaet på personalmøtet, og etabler gode rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis. Forbered de ansatte på hvordan de skal støtte sine kolleger og håndtere ubehagelige gjester, sier Krohn Devold.

– Vår erfaring er entydig. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere. De vet hvordan situasjoner skal håndteres og ikke minst følges opp. Kunder som trakasserer ansatte, har en bratt læringskurve når de får en telefon fra politiet dagen derpå, sier Eggum.

– Nordmenn ligger på verdenstoppen i likestilling, og det ønsker vi at skal være representativt for vår bransje. Vi har en svært høy andel kvinnelige ledere, og vi har god kjønnsbalanse. Det gir oss et godt grunnlag for å ta tak i dette og gjøre noe med problemet. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering i vår bransje, avslutter Krohn Devold.

Kommentarer