NRK-programmet Detektor avslørte sist uke et lovbrudd, trolig uten å  være klar over det selv. Vannscooteren støyet mer enn det som i dag er tillatt i Norge, ifølge Norsk Friluftsliv og Støyforeningen.

I NRK- programmet Detektor 23. august ble vannscooter og fritidsbåt målt opp mot hverandre, for å se hvilket av kjøretøyene som støyer mest. I programmet, som tar sikte på faktasjekk, kom det frem at det omsettes vannscootere i Norge som bryter norsk lov på grunn av for høyt lydnivå.

– Vannscooteren som ble benyttet i programmet, ble målt til 88-89 db på toppfart, noe som er ulovlig, og kan være en betydelig lovoverskridelse, sier Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy (bildekilde: norskfriluftsliv.no)

– Kan være en betydelig lovoverskridelse

I henhold til norsk lovverk, skal vannscooter som omsettes i Norge skal være CE godkjent, og holde en et maks støygrense på 75 desibel (sterkeste motor).

– Vannscooteren som ble benyttet i programmet, ble målt til 88-89 db på toppfart, noe som er ulovlig, og kan være en betydelig lovoverskridelse. Korrigert for hva som skal være standardavstand ved støymåling av båter, kan støyoverskridelsen av regelverket være på ca 6 desibel, noe som betyr at vannscooteren i reportasjen støyet like mye som fire vannscootere med lovlig støynivå, sier Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy.

– Det er betenkelig at det omsettes vannscootere i Norge som bryter lovverket med tanke på støygrense, mener Norsk Friluftsliv og Støyforeningen.

Forventer oppfølging

De forventer at Nærings- og fiskeridepartementet, som ansvarlig departement, følger opp Sjøfartsdirektoratet som skal håndheve lovverket, slik at vannscootere som ikke er lovlige får omsetningsforbud i Norge.

– Stillhet og ro er viktige grunner for å søke ut i naturen. Vannscooteren som Detektor testet vil opplagt redusere rekreasjonsverdien og naturopplevelsen for mange av de som oppholder seg på, eller ved ved, kysten vår, på innsjø og ved vassdrag, sier Siri Meland, fagansvarlig samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Les også: Regjeringen bekrefter at kommuner KAN forby vannscooter lokalt

Les flere relaterte saker HER

Kommentarer