NSB har inngått en avtale med Nets om bruk av Netaxept, en digital betalingsplattform for nett- og mobilhandel, som også skal benyttes av NSB sitt kundesenter. Nets vant kontrakten etter en anbudsrunde hvor flere aktører deltok, og avtalen har en varighet på inntil seks år.

Netaxept-løsningen blir en sentral del av NSBs betalingsinfrastruktur, og Nets overtar håndteringen av kortbetaling for NSB sine kunder uavhengig om de benytter nett, NSB sin app eller bestiller billetter telefonisk via NSBs kundesenter. NSB-konsernet skal benytte løsningen i Norge og Sverige for NSB Persontog og selskapet Nettbuss.

100 ulike betalingsmetoder

Løsningen som NSB tar i bruk er tilrettelagt for kobling mot innenlandske, – og utenlandske betalingsløsninger, og dekker omtrent 100 ulike betalingsmetoder.

— Det er en stor konkurranse i marked og vi er veldig glad for at NSB valgte oss som leverandør. De er en særdeles profesjonell aktør som er opptatt av punktlighet også når det gjelder betalinger. Således stilles det store krav til effektivitet og driftsstabilitet i løsningene de velger. Vi ser frem til å bistå NSB på deres reise mot en enda mer digitalisert betalingsstrøm, sier Senior Vice President, Dag Van Baal i Merchant Services hos Nets.

Grensesnitt mot factoring

I tillegg til å håndtere kortbetalinger, er Netaxept-løsningen også tilrettelagt for fakturering. Det betyr at NSB kan benytte samme grensesnitt når de skal fakturere for bedriftsreiser bestilt via kundesenteret. Avtalen med Nets innebærer også at NSB står fritt til å velge blant en rekke faktoringselskaper.

Netaxept-løsningen benytter responsivt design noe som betyr en forenkling gjennom et felles grensesnittet for NSBs ulike digitale betalingsløsninger. I tillegg vil løsningen fra Nets tilrettelegges for nye betalingsløsninger, som mobile lommebøker eller nye internasjonale betalingsløsninger, etterhvert som de lanseres i det nordiske markedet.

Kommentarer