Nye tal bekræfter desværre med al tydelighed, at grænsekontrollerne sætter den fælles arbejdsmarkedsregion tilbage til stor skade for den økonomiske vækst i Greater Copenhagen-regionen. Analysen viser desværre også, at det først og fremmest er pendlerne, nærmere bestemt de togrejsende over Øresundsbron, der betaler i form af ekstra rejsetid.

Søndag den 3. juli blev Øresundsinstituttets analyse af de samfundsmæssige og -økonomiske omkostninger ved den dobbelte grænsekontrol ved Øresundsbron præsenteret.

– Det er meget nedslående at læse analysens resultater. De togrejsende over Sundet udgør en vigtig del af det fælles arbejdsmarked i vores grænseregionale region. Nu er der kommet tal på, at den kortsigtede løsning med dobbelt grænsekontrol over Øresundsbron betales af pendlere i form af en markant forlænget rejsetid. Det er uholdbart, og både den danske og svenske regering må nu langt mere aktivt deltage i at finde en permanent europæiske løsning. Det er afgørende for borgernes hverdag og for Greater Copenhagens fremtid som vækstmetropol”udtaler Steen Christiansen, formand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee og borgmester i Albertslunds Kommune.

Det grænseregionale arbejdsmarked er under pres

Analysen viser desuden, at det fælles dansk-svenske arbejdsmarked reelt er blevet mindre på grund af den øgede rejsetid. Når rejsetiden forlænges, kan arbejdstageren ikke pendle lige så langt. Det medfører, at arbejdsmarkedet de facto bliver mindre og mindre fleksibelt.

– Det er rigtig skidt for væksten, at arbejdsmarkedet er krympet på grund af længere rejsetider. Men at det allerede står så slemt til er rystende. Tal fra analysen tyder på, at det arbejdsmarked pendleren kan nå fra den modsatte side af Sundet, nærmest er halveret. Det bliver dyrt for samfundet” udtaler Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland og næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

The Greater Copenhagen & Skåne Committee udsendte allerede i januar måned en tydelig opfordring til den danske og den svenske regering om at finde en mere smidig og holdbar løsning på kontrollerne, men kontrollerne fortsætter uhindret.

– Det är viktigt att gräns- och ID-kontrollerna blir så kortvariga som möjligt. Så länge de finns ska de organiseras på ett mer effektivt sätt” udtaler Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne og næstformand i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Der diskuteres andre løsninger til organisering af id- og grænsekontrollerne, og nu viser analysen at det haster, før de samfundsøkonomiske konsekvenser bliver for store, og før for mange pendlere opgiver togrejserne.

– Jag har i mina samtal med den svenska regeringen lyft att kontrollerna bör samordnas. Det skulle innebära en minskad restid om 15-25 minuter. Med en kontroll hade Öresundsregionen kunnat få tillbaka sin livsnerv i tågtrafiken” udtaler Henrik Fritzon.

Andelen af togrejsende til Kastrup Lufthavn er allerede faldet markant, og kontrollerne kan skabe bekymring og uvished omkring sommertrafikken til lufthavnen. Der skal findes en bedre løsning end den dobbelte kontrol — en løsning til gavn for almindelige rejsende og vores fælles arbejdsmarked.

Kommentarer