Høyere pensjonsalder, flere arbeidsdager og færre i cockpit på de lengeste flyvningene. Det er hovedessensen i den nye pilotavtalen i KLM. Målet er fire prosent høyere produktivitet og dermed bedre konkurranseevne, melder standby.dk.

KLM-pilotene er blitt enige med arbeidsgiveren om en ny avtale. Ifølge denne skal pensjonsalderen settes opp fra dagens 56 år til 58 år. Økningen vil skje i flere omganger frem til 2019.

Pilotene må også belage seg på tre færre fridager på årsbasis og på flere flytimer. På de tre lengste rutene — til Cape Town, Seoul og Kuala Lumpur, reduseres antall piloter fra dagens fire til tre. Det blir ingen lønnsendringer denne gang, men det er innarbeidet en egen bonuspakke- dersom man når bestemte mål.

Kommentarer