Avinor og Lufthavndrift AS er blitt enige om en ny avtale som sikrer driften av Haugesund lufthavn Karmøy. – Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er viktig for å ivareta ambulanseberedskap, og vi har også gjennom vårt statlige kjøp av flyruter sørget for en rute mellom Haugesund og Oslo. For å sikre at flyplassen kan være åpen for dette og fortsette sin drift, er jeg glad for at Lufthavndrift AS og Avinor AS nå er enige om en avtale som innebærer om lag 70 millioner kroner i tilskudd til Lufthavndrift AS, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ryanair vil i juli gjenoppta sine flyvninger til og fra Haugesund lufthavn Karmøy (arkivbilde: ©otoerres)

Regjeringen la i april fram for Stortinget forslag om at støtte til Haugesund Lufthavn skulle gis gjennom en reforhandling av den eksisterende avtalen mellom driftsselskapet Lufthavndrift AS og Avinor AS.

Før dette hadde Avinor AS allerede gitt utsettelse på husleie for selskapet.

Nå er avtalen klar og Lufthavndrift AS vil motta om lag 70 millioner kroner i tilskudd i 2020. Tilskuddet skal legge til rette for videre drift og at flyplassen kan holde åpent for ambulanseberedskapen og flyrutene under statlig kjøp. Avtaleløsningen må notifiseres og godkjennes av ESA dersom den medfører statsstøtte.  

– Krisen i luftfarten er ikke over, men jeg er glad for å se at aktiviteten på Haugesund Lufthavn nå ser ut til å ta seg opp og at høsten dermed kan se lysere ut enn våren vi nå legger bak oss. De ikke-statlige lufthavnene er et viktig bidrag til norsk luftfart, og det er viktig for regjeringen å sikre at også disse kommer seg gjennom denne krisen, uttaler Hareide.

Les også: Lufthavndrift AS overtar driften av Haugesund lufthavn (mai 2019) – Widerøe og Lufthavnutbygging AS skal drive Haugesund lufthavn, Karmøy (juni 2018)

Flere saker om Haugesund lufthavn Karmøy finner du HER

Kommentarer