Danske rejsebureauer  hæfter ikke økonomisk for flybilletter formidlet fra flyselskaber, der går konkurs. Men det forudsætter, at rejsebureauet gør tydeligt opmærksom på sin rolle som formidler, slåes det fast i en netop afsagt dom i Østre Landsret. 

Lars Thykier (travelassoc.dk)

Lars Thykier (travelassoc.dk)

De danske rejsebureauer tager Østre Landsrets dom til efterretning. Dommen sikrer langt hen ad vejen danske rejsebureauer de samme konkurrencevilkår som bureauer i de fleste andre lande i Europa, skriver Danmarks Rejsebureau Forening i en pressemedelelse.

– Afgørelsen er et skridt i den rigtige retning for de danske rejsebureauer, og den nærmer sig den praksis, der gælder i størstedelen af Europa. Danske rejsebureauer har nu en gang for alle fået rettens ord for, at rejsebureauerne fremover ikke uden videre skal gøres ansvarlige for flyselskabers konkurser, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, som i flere år har været engageret i sagen.

Dommen slår fast, at et rejsebureau altså godt kan være formidler og dermed ikke er ansvarlig for et flyselskabs konkurs. Men det forudsætter, at rejsebureauet gør tydeligt opmærksom på forholdet, når kunden køber flybilletten.

Den nye dom betyder, at forbrugerne ikke længere kan kræve erstatning fra rejsebureauer med et agentforbehold i tilfælde af, at et flyselskabs går konkurs inden eller under rejsen. Det skyldes, at der er tale om forhold, som rejsebureauet ikke har indflydelse på.

– Domstolen anerkender agentforbeholdet, så længe det enkelte rejsebureau kommunikerer dette forbehold klart og tydeligt. Det glæder mig. I den forbindelse tager vi til efterretning, at forbeholdet i den konkrete sag, ifølge domstolen, ikke har været kommunikeret tydeligt nok, siger Lars Thykier.

Fakta om sagen

På baggrund af en konkret sag afgjorde et enigt dommerpanel ved byretten i Roskilde i januar 2014, at et rejsebureau med et såkaldt gyldigt agentforbehold ikke kan holdes ansvarlig for et flyselskabs konkurs.

Dommen blev imidlertid anket af forbrugerombudsmanden, som mente, at sagen var principiel og burde prøves igen. I den konkrete sag er Østre Landsret kommet frem til, at forbrugeren skal have kompensation, fordi agentforbeholdet ikke er blevet kommunikeret tydeligt nok.

Domstolen slår dog samtidig fast, at rejsebureauer ikke skal betale erstatning for flybilletter, de formidler fra et flyselskab, der går konkurs inden eller under rejsen, så længe agentforbeholdet bliver kommunikeret tydeligt.

Kommentarer