Atsela HB har nu sjösatt sin tredje reseportal, där besökare kan hitta boende på Costa Blanca direkt av ägarna. Portalen är liten i sin omfattning, men överblickbar vilket är ägarna av Atselas huvudsakliga mening med portalen.

30 annonsörer får plats på sidan där alla annonser kan ses från en och samma sida.

Ni hittar den nya portalen på www.boendecostablanca.se

Övriga portalen är:

Kommentarer