Vid Sveriges Bryggeriers seminarium “Den nordiska Ölkarusellen — ett hot mot det svenska monopolet” i Almedalen tidigare idag presenterade HUI Research rapporten Var och hur köper svenskarna starköl?

1 av 6 svenskar köpte starköl i andra kanaler — utlandsresa, internet, via bekant eller annan person som köpt starköl utomlands — mellan januari och april i år. Detta är en ökning jämfört med Q1 2014, då endast 1 av 8 köpt starköl i andra kanaler. Bland de som köpt starköl i andra kanaler hade hela 67 köpt med sig fler än 1 flak vid senaste tillfället — den högsta andelen som uppmätts sedan mätningarna påbörjades i början av 2014.

Resultaten bygger på en konsumentundersökning bland 2000 svenskar (TNS Sifo) och är en del av rapporten Var och hur köper svenskarna starköl? där HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier löpande kartlägger gränshandeln med starköl samt hur denna påverkas av relativa prisnivåer och närheten till gränsen.

Incitamenten att köpa starköl i grannländerna är störst för boende i södra Sverige, eftersom prisskillnaden mellan svenska och tyska starkölspriser är störst. Det finns ett starkt samband (korrelation: 0,7) mellan förändringar i tyska starkölspriser och Systembolagets försäljning i Skåne. Konsumentundersökningen visar att bland boende i Sydsverige uppger så många som 1 av 3 att de har köpt starköl i andra kanaler än Systembolaget mellan januari och april i år.

Systembolaget sålde 56 % av den starköl som svenskarna konsumerade under 2013 enligt statistik från CAN. Restauranger stod för 19 % och 25 % är okontrollerat — och därmed oskattat: resandeinförsel 13 %, smuggling 11 %, hemtillverkning 1 % samt Internet 1 %.

“Prisskillnaden” är den faktor som hela 69 procent av de som köpt starköl i andra kanaler uppger som förklaring till att de handlat i andra kanaler

Vid seminariet medverkade även Tullverket, Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Alla presentationer från seminariet kan laddas ned nedan.

HUI Research:s rapport finns att ladda ned i sin helhet HÄR

Kommentarer