Det skal bygges en ny regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 milliard kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter et tilskudd på 600 millioner kroner. Det kom frem da regjeringspartiene presenterte sine planer for flyplass-strukturen på Helgeland fredag.

– Det er gledelig at en avklaring omkring finansieringen kommer på plass, og Avinor vil ha tett dialog med vår eier, Samferdselsdepartementet, i den videre prosessen. At lufthavnstrukturen på Helgeland består vil vi planlegge for i vårt videre arbeid. Vi har nylig besluttet å ruste opp Mosjøen lufthavn med nytt rullebanedekke og oppussing av terminalbygget, for å bevare en god og sikkert drift på Mosjøen i årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Les fler saker om den planlagte regionale flyplassen på Helgeland – også kalt Polarsirkelen lufthavn,  HER 

Kommentarer